Verklaring van het KPS met betrekking tot de criminaliteit

De afgelopen 3 weken zijn drie personen van het leven beroofd en twee personen zijn overvallen in hun woning waarbij hun ernstige letsel is toegebracht. Daarnaast is een boven gemiddeld aantal genoteerd aan berovingen op straat, waarbij onder andere sieraden, geld en andere kostbare zaken zijn weggenomen. Deze gebeurtenissen zullen ongetwijfeld een impact hebben op het veiligheidsgevoel in de samenleving. Een situatie die voor het KPS meebrengt extra alertheid en inspanning om de verdachten aan te houden.
Reeds zijn in de levensberoving van een Chinese man aanhoudingen verricht en zijn in de andere zaken vorderingen geboekt. Op dit moment kan vanuit het onderzoeksstrategisch oogpunt nog geen detail informatie worden gedeeld met de samenleving omtrent die vorderingen. De politie organisatie zal de nodige interventies plegen om de overvallen en berovingen significant terug te brengen.
Zo zal de politie meer gebruik maken van haar controle bevoegdheden om verdachte personen staande te houden en waar nodig aan te houden. Vanuit de voorlichtingsdienst van het korps is reeds begonnen met het regelmatig geven van tips via verschillende televisie stations. Daarbij worden de burgers bewust gemaakt over wat voor maatregelen getroffen kunnen worden ter verkleining van de kans dat men slachtoffer wordt van inbrekers of andere criminelen.
Het Korps Politie Suriname is de burgers zeer erkentelijk voor de bijdrage die ze leveren ter bestrijding van de criminaliteit in het land. Elke informatie die kan helpen om de criminaliteit terug te dringen ziet de politie graag tegemoet.
De leiding van het korps heeft naast de traditionele politie interventies extra maatregelen getroffen en de nodige instructies aan het politie personeel gegeven om de veiligheid en leefbaarheid in Suriname te waarborgen.
De afdeling: Publiciteit en Informatiedienst
van het Korps Politie Suriname.

error: Kopiëren mag niet!