Robert Peneux nieuwe directeur Minov

DSC_4492Adhin noemt Peneux bijzondere man
Drs. Robert Peneux is aangesteld als directeur van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov). Onderwijsminister Ashwin Adhin, is bijzonder blij een “bijzondere man in deze bijzondere functie” te kunnen installeren. Wat zo bijzonder is aan de nieuwe directeur, staat niet in dit persbericht. ‘De uitdagingen zijn groot maar het belang is groter’, zegt de minister. ‘De ambitie is er om maximaal uit het potentieel te halen uit onze kinderen. De minister is zeer tevreden en trots op de staf en samenstelling van het deskundig en ervaren team. Met de installatie van Peneux heeft het ministerie meer armslag om haar doelen te bereiken.
Roy Narain, onderdirecteur van het ministerie, genoot veel dank van de minister en de directeur voor de uitmuntende wijze waarop hij zich heeft geprofileerd in zijn hoedanigheid als waarnemend directeur. Nu zal hij zich wederom verder blijven inzetten als onderdirecteur van de hoofdafdeling Onderwijs. “Hij is geknipt voor deze functie en het ministerie zal hem nodig hebben bij de uitdagingen die ons te wachten staan,” zegt de minister.
“Het is een bijzonder moment van bekroning voor het harde werk dat ik heb verzet in het onderwijs,” zegt Peneux. Verder gaf hij aan blij te zijn met de onderdirecteuren waarmee hij zal werken en dat velen op het ministerie hebben bijgedragen aan zijn vorming in het onderwijs. Dhr.Peneux is zeer enthousiast om zijn functie als directeur van het Minov te mogen starten onder een minister met een daadkrachtig karakter en duidelijke beleidsvisies, want dat zorgt voor het opimaal functioneren van het ministerie. “Leiderschap houdt in beslissingen nemen, in dialoog gaan en afwegingen maken in het belang van land en volk,” aldus Peneux.
Peneux benadrukt dat hij het ministerie als technocraat zal draaien. Verschil in mening mag er zijn zolang het uiteindelijk onder de directieven van de minister via dialoog resulteert in output en het algemeen doel wordt nagestreefd. De heer. drs. Peneux verwijst naar het feit dat er samengewerkt zal worden aan de toekomst van het ministerie en het eigenbelang ondergescikt moet zijn aan het het algemeen belang. Hij vraagt aan iedere functionaris om hun kennis en bekwaamheid in te zetten ten dienste van het belang onderwijs en van het kind en gezamelijk onderwijs te brengen naar grotere hoogten.

error: Kopiëren mag niet!