Belang straatnaamgeving

In Suriname woonachtig zijn en geen straatnaam en nummer hebben, brengt gevolgen met zich mee. Men heeft geen adres en kan ook niet aangeven waar men woonachtig is. De aanstelling van de nieuwe Commissie Straatnaamgeving, dat plaatsvond in mei 2013, moet dit probleem oplossen. De commissie is ingesteld voor de duur van 1 jaar en heeft tot taak advies uitbrengen bij het vaststellen van nieuwe en bestaande straatnamen, pleinen, paden, bruggen en historische gebouwen. De minister van Binnenlandse Zaken krijgt regelmatig verslagen binnen voor de goedkeuring van straatnamen. Voorstellen van straatnamen zijn afkomstig van de commissie zelf. Burgers die graag een privéweg van een straatnaam willen voorzien, kunnen een brief naar de Commissie Straatnaamgeving richten en wordt deze besproken binnen de commissie. De commissie heeft geen problemen met privéwijken, maar het geven van een straatnaam voor openbare wegen en nieuwe wijken verdient voorkeur.
Verandering van bestaande straatnamen vindt heel weinig plaats. Ook de verandering van straatnamen naar namen van bekende politieke leiders vindt niet door de commissie plaats.
Cultuurdeskundige B. Mitrasingh, lid van de Commissie Straatnaamgeving, geeft aan Dagblad Suriname te kennen dat er veel werk aan de winkel is en dat er weinig personeel is om het werk af te ronden. De commissie timmert hard aan de weg om deze minpunten weg te werken gezien de verkiezingen die in 2015 plaatsvinden. In het district Commewijne is voorgesteld door de commissie om namen van de onschuldige slachtoffers tijdens de koloniale tijd voor te dragen. De gemeenschap van het district Commewijne juicht het goede werk van de commissie toe. Er wordt ook een beroep vanuit de commissie op de gemeenschap gedaan, om waar men woonachtig is een duidelijk en leesbaar huisnummer te plaatsen.

error: Kopiëren mag niet!