‘Besluiten onafhankelijk wedstrijdbureau zijn bindend’

3 SWFDe Surinaamse Worstelfederatie (SWF) heeft met verbazing de verschillende reacties van diverse personen gehoord en gelezen in de diverse media ten aanzien van zaken die zich voorgedaan hebben tijdens de laatste wedstrijd van de nationale kampioenschappen (NK) 2013. Daarbij zijn zaken flink uit hun context gehaald, bewust al dan niet onbewust. Hierdoor is de federatie in bepaalde gevallen in een kwaad licht geplaatst. De SWF heeft gemeend om toch haar reactie te geven op deze situatie. Allereerst wil de SWF duidelijk stellen dat alle winnaars voortgekomen uit de NK 2013 wettige kampioenen zijn. ‘Ten overvloede willen we wederom de kampioenen in de verschillende klassen aan het grote publiek bekendmaken: Junioren: Naziem Mohamed (42kg), Shaniel Poeran (46kg), Antonio Troenodikromo (58kg), Patrick Tran van Can (69kg), Akash Gharbaran (85kg) en Marciano Tsang (100 kg). Senioren: Parvish Kowlesar (55kg), Widesh Ramcharan (66kg), Rudi Padarath (74kg), Fernando Ghoerahoe (84kg), Shaquille van Zichem (96kg) en Adarsh Kewal (120kg).’
‘De SWF heeft de afgelopen jaren een klein korps aan arbiters ter beschikking gehad, waarmee ze het wedstrijdbureau van haar toernooien heeft bemand. Op de NK 2013 is ook de medewerking verkegen van dit kleine korps. Op deze bewuste dag zijn er 27 partijen afgewerkt. Tot de 26ste partij is er geen vuiltje aan de lucht geweest en zijn zaken naar wens verlopen. Bij de 27ste partij, de hoofdpartij tussen Adarsh Kewal (wv Meerzorg) en Amresh Bihariesingh (wv Commewijne), heeft het wedstrijdbureau enkele schoonheidsfoutjes gemaakt. Het bureau heeft dit, volgens de regels, tijdens de wedstrijd gecorrigeerd na het bekijken van de beelden en wel tot twee keer toe. Na het bekijken van de beelden daags na het toernooi, tijdens evaluaties, zijn enkele leden van het wedstrijdbureau evenwel van mening veranderd. Dit bewijst hoe nauwkeurig er gelet moet worden door de referees tijdens het berechten van een worstelpartij. Zaken gebeuren binnen een fractie van een seconde en daarvoor moet er slagvaardig en terstond een oordeel worden gevormd. Een ding waarmee de SWF rekening zal houden in de toekomst, is dat een wedstrijdbureau nooit bemand moet worden door een persoon of personen die enige verbintenis of familieband heeft met de betreffende worstelaar op de mat.’
‘Tenslotte wil de SWF een korte statement van de internationale scheidsrechter Michel Nathoe meenemen in dit persbericht. ‘Ik ben geen trainer of bestuurslid van enig worstelvereniging. Ik ben bondscoach van de SWF en vanuit die functie train en begeleid ik samen met andere trainers de nationale selecties. Wij maken in de hedendaagse worstelsport gebruik van een 3-mans berechting. Deze bestaat uit een matpresident, de scheidsrechter en de puntenrechter. De taken van deze 3 personen zijn officieel vastgesteld door de Fila, de wereld worstelfederatie.’
Puntenrechter (jury): Deze neemt altijd plaats aan de overkant van de hoofdtafel. Hij volgt een wedstrijd nauwgezet en geeft voor elke actie een puntenwaardering uit eigen waarnemingen, zonder inmenging van de waarderingen gegeven door de scheidsrechter op de mat. Dit doet hij middels het opsteken van bordjes met cijfers. Hij kan ook de aandacht van de scheidsrechter vragen, indien hij wat heeft geconstateerd tijdens een wedstrijd, die de scheidsrechter niet heeft kunnen constateren. Hij moet zijn scoreformulier correct en op tijd invullen. Tijdens de wedstrijd moet de stand op het scoreformulier altijd overeenkomen met de stand op de scorebord.
Scheidsrechter: Hij is de matleider. Hij start en stopt een wedstrijd, geeft waarschuwingen en punten conform de Fila-regels. Hij kent een touche toe, nadat hij goedkeuring van de puntenrechter of matpresident heeft gehad. Hij moet de aanwijzingen van de matpresident stipt volgen. Hij wijst de winnaar van de wedstrijd aan, zoals die wordt aangegeven door de matpresident.
Matpresident: Hij is de verantwoordelijke persoon tijdens een wedstrijd. Hij heeft de totale leiding van een worstelwedstrijd. Hij volgt een wedstrijd zeer nauwkeurig en geeft als laatste zijn mening. De matpresident kan een wedstrijd laten stopzetten, wanneer hij van oordeel is dat er ernstige fouten zijn gemaakt door de referee of jury. Wanneer de referee en de jury een verschil van mening hebben tijdens een wedstrijd, bijvoorbeeld referee geeft 3 punten voor een actie en de jury 2 punten of andersom, dan is de mening van de matpresident doorslaggevend. In alle gevallen moet er een 2/3 meerderheid zijn. Als de referee en jury dezelfde beoordeling geven, dan kan de matpresident dit niet wijzigen, ook al heeft hij het veto-recht.
‘Tijdens een toernooi c.q. officiele wedstrijden van de Surinaamse Worstel Federatie is er een wedstijdbureau die een wedstrijd leidt en verantwoordelijk is voor de desbetreffende wedstrijd en niet het bestuur. Het wedstrijdbureau is een onafhankelijk orgaan. En alle besluiten door het wedstrijdbureau genomen zijn bindend, zo ook de uitslag van de wedstrijd. Hierin heeft het bestuur van SWF niks te brokkelen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algehele organisatie. Middels dit bericht hebben wij van het SWF de onnodige en valse kritiek ter zijde gelegd.’

error: Kopiëren mag niet!