Bewoners bezorgd over op non-actief stellen dokter Manna

De directeur van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), Maalti Sardjoe, heeft de arts S. Manna per eind januari buiten functie gesteld voor twee weken. Sardjoe heeft op donderdag tegenover Dagblad Suriname bevestigd dat er veel klachten waren jegens de arts en dat er een onderzoek ingesteld zou worden in de periode dat de arts buiten functie is gesteld. Het onderzoek zou moeten uitwijzen of er wel of geen maatregelen tegen de arts getroffen moeten worden. Volgens bekomen informatie was de arts maandag wel op de poli, maar werd hij gebeld door de RGD in Paramaribo om de poli te verlaten.
De rayoncoördinator van RGD regio west, Premdew Lachman, geeft aan niet op de hoogte te zijn van de reden waarom de arts buiten functie zou zijn gesteld. Alvorens de arts buiten functie te stellen, heeft de RGD Lachman in een schrijven hiervan op de hoogte gesteld. Er is aan hem meegedeeld dat de medisch directeur belast zal zijn met het onderzoek rond Manna. Lachman geeft ook aan dat hij nu in de middaguren met de gebakken peren zit, want dan komen de meeste patiënten van dokter Manna naar hem toe, waardoor hij dan een grotere groep moet helpen. Vandaar dat hij zijn collega graag weer terugziet op zijn poli. Lachman kon niet verder ingaan hierop, omdat volgens hem RGD-poli Henar rechtstreeks onder de RGD in Paramaribo valt.
Manna was samen met een Cubaanse arts beschikbaar op poli Henar. Momenteel is in de ochtenduren alleen de Cubaanse arts beschikbaar en volgens bewoners kunnen zij niet communiceren met de arts, want hij verstaat heel weinig Engels. Veel patiënten kunnen geen andere taal spreken dan het Hindoestaans. Dokter Manna kon hen heel goed verstaan. De Cubaanse arts heeft wel een verpleegkundige die als tolk fungeert, maar de patiënten zien niet graag dat de tolk erbij is, daar zij volledige privacy verwachten als zij hun problemen aan de arts voorleggen. Daarnaast kan de verpleegkundige niet alles vertalen voor de bewoners.
De bewoners zien graag dat Manna weer terugkomt op de poli, want de behandeling die zij al meer dan 20 jaren van hem genieten, moeten zij nu ontberen. Manna was niet bereikbaar voor nadere informatie.

error: Kopiëren mag niet!