Oesman Wangsabesari:‘KTPI wil ongeveer 500 huizen bouwen’

Assembleelid Oesman Wangsabesari vertelt aan de krant dat zijn partij van plan is om ongeveer 500 huizen in deze regeerperiode te bouwen. De parlementariër, die vanaf 2011 formeel bezig is met een woningbouwproject, geeft aan dat de partij een woningbouwcoöperatie in het leven heeft geroepen om zo mensen, die minder draagkrachtig zijn, toch nog in staat te stellen een woning te kopen. Het project kan niet aangemerkt worden als een sociaal project. Het kan gezien worden als een project in de vorm van een public private partnership met de overheid. Volgens Wangsabesari bouwt de KTPI in opdracht van de overheid voor de klanten die zich bij de woningbouwcoöperatie van de KTPI komen registreren. Zo is de partij op verschillende locaties zoals Wanica, Commewijne, Tamanredjo en Paramaribo-Noord bezig. De partij is volgens Wangsabesari nog niet formeel met het project naar buiten gekomen, aangezien zij in een fase verkeert waar bepaalde zaken nog formeel afgerond moeten worden.
Semiprofessionele bouwpakketten
Wangsabesari geeft verder aan dat het materiaal van 64 huizen al gereed staat en de woningen binnen 3 maanden opgezet kunnen worden. Er zijn ook woningen die binnen anderhalve maand opgezet kunnen worden, omdat het een pakket is van semiprofessionele bouw. Op dit moment telt de woningbouwcoöperatie ongeveer 1000 registraties. Deze geregistreerden moeten natuurlijk allemaal gescreend worden op hun capaciteit om het gefinancierde bedrag van de banken terug te betalen. Van de 1000 registraties kunnen slechts 500 geselecteerd worden. Om het aflossen van de schulden te vergemakkelijken, heeft de partij het fenomeen van het kassenbouwproject geïntroduceerd. Zo komen alle huizen compleet met een plantenkast van 120 vierkante meters.
Via een andere agro-coöperatie worden de kasten voor de mensen opgezet, doorgaans worden de kasten ook gefinancierd door de coöperatie. Na de financiering zorgt de woningbouwcoöperatie ook voor de afzet van de producten. Hiervoor is een afzetcontract met het buitenland gesloten. Dat betekent volgens de volksvertegenwoordiger dat de mensen die meedoen in het programma minimaal SRD 1200 extra vanuit de kast kunnen verdienen. De kasten kosten ongeveer SRD 9500 per stuk en komen compleet met een besproeiingsinstallatie. De mensen zullen alleen gevraagd worden om de aanplant te onderhouden. Ook zullen zij in samenwerking met het ministerie van LVV getraind worden hoe om te gaan met de plantenkast en kunnen zij zo uiteindelijk na 4 tot 6 maanden beschikken over hun eerste oogst.
Het project was oorspronkelijk een initiatief van ‘de KTPI Nieuwe Stijl’, maar is nu na de recente verzoening deel geworden van de KTPI. Binnenkort zullen op verschillende plaatsen grote bilboards geplaatst worden, waarbij het woningbouwproject geïnitieerd zal worden. De volksvertegenwoordiger heeft natuurlijk weer ambities om zich herkiesbaar te stellen voor de Nationale Assemblee en wil met dit project laten zien dat zijn partij haar beloften nakomt. De KTPI heeft vanaf het aantreden van de regering aangegeven dat zij de regering zal ondersteunen met de woningbouw. Volgens Wangsabesari is er ook in regeringsverband besproken dat coalitiepartners ook mogen komen met eigen initiatieven.

error: Kopiëren mag niet!