SJSSN verzorgt cursus auteursrecht

De Stichting Juridische Samenwerking Suriname –Nederland (SJSSN) geeft een cursus Auteursrecht van dinsdag 1 tot en met vrijdag 4 april 2014, die zal worden verzorgd in hun opleidingsruimte aan de Klipstenenstraat. Professor Bernt Hugenholtz, hoogleraar Informatierecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Instituut voor Informatierecht, zullen de vierdelige cursus verzorgen.
De cursus is bedoeld voor advocaten, juristen, ambtenaren en alle andere personen die met het auteursrecht in hun beroep te maken krijgen. De nieuwe wetgeving en de internationale verdragen waaraan Suriname is gebonden worden in de cursus behandeld en bestudeerd. Dit wordt gedaan aan de hand van rechtspraak en praktijkvoorbeelden.
‘Het auteursrecht is een belangrijke component voor economische, culturele en sociale ontwikkeling. Suriname heeft een bloeiende creatieve sector, maar auteurs en andere rechthebbenden hebben soms grote moeite om auteursrechtvergoedingen te incasseren. Door de sterke opkomst van de digitale reproductietechnieken en het internet vormt de handhaving van het auteursrecht een extra probleem. Met een goed auteursrechterlijk systeem kan Suriname ook gemakkelijker toegang krijgen tot internationale en regionale samenwerkingsverbanden, waardoor eveneens de concurrentiepositie aanzienlijk zal verbeteren. Schrijvers, filmmakers en andere creatieve denkers zullen gestimuleerd worden tot het creëren van werken wanneer deze werken auteursrechterlijke bescherming genieten’, verklaart de SJSSN.

error: Kopiëren mag niet!