Ministerie van Defensie gastheer bij CDS-vergaderingen

Van 17 tot en met 20 februari 2014 wordt de vijfde reguliere vergadering van de Zuid-Amerikaanse Defensieraad (CDS) in Suriname gehouden. De CDS is het orgaan van de Unie van Zuid-Amerikaanse Staten (Unasur) belast met regionale defensieaangelegenheden. In augustus 2013 heeft Peru het voorzitterschap van de CDS overgedragen aan Suriname en Colombia. Deze twee landen zijn elk covoorzitter voor de periode van één jaar.
De vergaderingen zullen op drie niveaus plaatsvinden: de delegatiehoofden (technisch niveau), de viceministers (uitvoerend niveau) en de ministers van Defensie (politiek niveau). Alle twaalf lidstaten van de Unasur en CDS zullen vertegenwoordigd zijn tijdens deze vergaderingen. De minister van Defensie, Lamuré Latour, en zijn Argentijnse collega Agustin Ross zullen bij deze gelegenheid een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen. Een ander belangrijk onderdeel van deze vergaderingen is het vaststellen en aannemen van het actieplan van de organisatie voor het jaar 2014.
Sara Van Obbergen

error: Kopiëren mag niet!