Resultaten algemene volkstelling gepresenteerd

Het Algemene Bureau voor de Statistiek in Suriname (ABS) heeft tijdens een persconferentie in Wyndham Garden de definitieve resultaten van de achtste algemene volkstelling gepresenteerd. Minister van Financiën Andy Rusland kreeg het eerste exemplaar van de publicatie met de bevindingen aangeboden. De ABS-directeur en algemene leider van de achtste volkstelling, drs. Iwan Sno, gaf aan dat er meer data beschikbaar kwamen en binnen acceptabele tijd, twee volkstellingen zijn uitgevoerd. Van de huidige census zijn er drie volumes gemaakt om de outputsnelheid te vergroten. Overheid en bedrijfsleven hebben behoefte aan statistische data en verder oponthoud zou contraproductief werken. Tijdens de census is er een volkstelling gehouden en een woonverblijftelling. Daarnaast is de wijze van onderdak opgenomen. “We willen weten hoeveel individuen en hoeveel voorzieningen gezamenlijk getroffen zijn”, zei Sno. “Er is een klassieke volkstelling gehouden waarbij huis aan huis werd gegaan. Het land is opgedeeld in segmenten en een volksteller is in het veld, straat voor straat afgegaan.”
Undercount van 3,5%
De hele tellingoperatie was onderverdeeld in verschillende tellingen: de basistelling, een natelling en een postsurveytelling. De hele procedure heeft van 13 augustus 2012 tot 3 november 2012 geduurd. Door gebruik te maken van een postsurveytelling kan men met de basistelling, de cijfers tot een confrontatie laten komen. Met deze confrontatie kan er een schatting gemaakt worden hoeveel personen er gemist zijn. Dit noemt men een ‘undercount’. Met deze undercount kan men tot het besluit komen om een extrapolatie van de telling te doen. Sommige landen doen dit wel, andere niet. Sno: “In Suriname is de undercount 3,5% wat neerkomt op ongeveer 19.900 personen. Ik zie dit nog niet als een probleem. Wanneer de undercount onder de 90% komt, dan acht ik het wel nodig dat er een correctie komt en een extrapolatie gebeurt.”
Tijdens de persconferentie constateerde het CBB dat alle geboorten op Surinaams grondgebied bij het CBB in de statistieken voorkomen. De problemen liggen bij de laat aangegeven geboortes en de levenloze geboortes. Deze worden niet in de statistieken van het CBB opgenomen, wel bij het ABS. Ook bevallingen die plaatsvinden in het buitenland, komen bij het ABS in de statistieken. Het CBB en ABS laten over en weer hun cijfers controleren, maar tot een verdere samenwerking zal het niet komen.
De volgende volkstelling is pas rond 2022. Caricom-lidlanden houden zich aan de aanbeveling om ten minste eens in de tien jaar een complete volkstelling te houden. Hiervoor moeten middelen beschikbaar gesteld worden vanuit de overheid. “Als je gaat vernieuwen, zijn de initiële kosten groot.” ABS en het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling zullen een nieuw onderzoek uitvoeren: een alfabetiseringsonderzoek. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van tabletcomputers. Aanschaf van tablets zijn kostbaarder dan papier en Suriname moet in staat en bereid zijn om dit te doen voor de algemene volkstelling.

error: Kopiëren mag niet!