Brood gestandaardiseerd

Na lange tijd van discussie en onderhandelingen is de beslissing eindelijk er doorheen. Brood is vanaf 31 januari gestandaardiseerd. Het naleven van deze standaardisatie is momenteel nog op vrijwillige basis. De formalisering moet nog plaatsvinden. Het ministerie van Handel en Industrie (HI) ondersteunt dit initiatief en het Surinaams Standaarden Bureau (SBB) verwacht dan ook dat binnen korte tijd deze standaarden in een ministeriele beschikking worden vastgelegd.
Op de vraag van Dagblad Suriname wat er nu precies gestandaardiseerd is, zegt mw. Ali, Standard Officer bij SSB, dat de basishygiëne van personen, de operationele procedures en de inkoop van de producten gestandaardiseerd is. ‘Het productieproces is afhankelijk van het type bakkerij en wij kunnen dat niet standaardiseren’, geeft zij te kennen. Ten aanzien van het gebruik van ingrediënten zijn er ook geen standaarden vastgesteld, ‘want dan komen wij aan hun broodrecept’. Het ministerie van HI kan hierover wel eisen stellen betreffende het minimale gewicht, geeft de Standard Officer te kennen. De consumenten kunnen nu verzekerd zijn dat zij kwalitatief goed brood krijgen dat hygiënisch bereid is, geeft zij vol vertrouwen te kennen.
Naleving
Belangrijk voor de consument is natuurlijk om te weten hoe de naleving van deze standaarden zal plaatsvinden. Wie gaat het controleren? Gaan de bakkers dit wel naleven? Mw. Ali verwacht geen problemen van de zijde van de bakkers. De standaarden zijn opgesteld met inbreng van de Associatie van Surinaamse Broodfabrikanten, vertelt zij. De vastgestelde standaarden zijn ook verzonden naar deze associatie en ze verwacht dat de branche zichzelf reguleert. Als deze standaard een verplicht karakter krijgt middels een beschikking, dan zal er zeker controle uitgevoerd worden. Dit zal door het BOG moeten gebeuren, maar Ali verwacht dat het SSB daar ook een rol in krijgt. Op de vraag of bakkerijen niet aan vergunningen moeten worden verbonden, aangezien er zoveel bakkerijen uit de grond rijzen, geeft mw.Ali te kennen dat er niet een overdaad aan regels moet zijn. ‘Als iedereen de normale waarden en normen hanteert en zich aan principes houdt, dan hoeft het niet. Als wij alles moeten standaardiseren, lijkt het alsof er bandeloosheid is’, stelt zij.

error: Kopiëren mag niet!