Lage goudprijzen brengen voorspelde economische groei van 4% in gevaar

2Lage goudprijzen Gregory RuslandIn een uitgegeven persbericht van Iamgold heeft Steve Letwin, topman bij het moederbedrijf, aangegeven dat de investeringen in Rosebel tot 2015-16 zijn uitgesteld. Hiermee wordt aangegeven dat er tot 2015 of 2016 geen investeringen gedaan zullen worden in de goudsector. Esther Wielsen, woordvoerder van Iamgold Suriname, bevestigt deze verklaring in gesprek met Dagblad Suriname. In de jaarrapportage van Rosebel Goldmines is er een sterke terugval te bespeuren in de goudproductie, vooral in het laatste kwartaal van 2013. Één van de zorgpunten voor de multinational is de wereldmarktprijs voor goud, die een duidelijk neerwaartse trend meemaakt ten opzichte van de hoge productiekosten per troy ounce goud.
Winston Jesserun, voorzitter DA91, heeft bij de opo-yari-viering van de SPA ook aangegeven dat de regering het volk zand in de ogen strooit. Ondanks dit besluit heeft de Governor van de Centrale Bank van Suriname toch nog aangegeven dat mede op basis van de investeringen in de goudsector er een economische groei van 4% dit jaar wordt verwacht. Jesserun is de mening toegedaan dat de Centrale Bank van Suriname wel degelijk op de hoogte moet zijn dat de investeringen in de goudsector niet zullen komen. Hij merkte op dat de bankpresident zwijgt als het graf.
Regering moet samenleving niet in avontuur storten
Gregory Rusland, voorzitter van de NPS en ex- minister van NH, om een reactie gevraagd, geeft Dagblad Suriname te kennen dat hij niet verrast is van een dergelijke mededeling. Hij heeft er steeds op gewezen dat investeringen in de goudsector, investeringen zijn die van heel veel factoren afhankelijk zijn. Hij heeft de afgelopen tien jaar, vooral vanwege zijn functie als minister van NH, steeds aangegeven dat bedrijven gaan kijken naar hun eigen omstandigheden. Op basis daarvan wordt besloten of er wel dan niet geïnvesteerd wordt. De wereldmarktprijs en de kosten voor productie zijn factoren die een belangrijke rol spelen in het wel of niet investeren. Bij het enthousiasme van de huidige regering, dat ze 30 procent zou investeren in de Iamgold- Rosebel-deal, heeft Rusland benadrukt dat voorzichtig omgegaan moet worden met het zuur verdiende geld van de samenleving. Vooral om het feit dat de gelden gestopt zullen worden in een risicoinvestering. “De ene keer gaat het goed en dan lacht iedereen, maar voor hetzelfde geld kan het goed fout gaan en dan ben je alle geld kwijt.” Persoonlijk vindt de NPS- topper dat het risico niet genomen kan worden met de gelden van de samenleving. Goed ingeschatte risico’s kunnen wel genomen worden, maar de gouddeal is naar zijn mening een te riskante investering. Het land moet een deel financieren, het geld zal dan geleend moeten worden en men weet nog niet wanneer de gelden terugverdiend zullen worden, met als gevolg een enorme druk op de samenleving. Hij roept de regering andermaal op om haar politieke pet af te zetten en besluiten te nemen die goed zijn voor de samenleving en haar niet in een avontuur te storten.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!