Zelfmoord pa niet vanwege werkdruk

Er heerst kennelijk ontevredenheid binnen het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA). Dagblad Suriname werd middels een schrijven ingelicht dat penitentiaire ambtenaren zich van kant maken vanwege een zekere werkdruk. Op 31 januari heeft een pa in de rang van 2de klasse de hand aan zichzelf geslagen door met zijn dienstwapen dwars door het hoofd te schieten. Uit het schrijven blijkt dat pa’s worden opgedragen om op hun vrije dagen extra diensten te verrichten. Zij hebben in een maand 6 vrije dagen, waarvan 4 worden ingeleverd voor lapdiensten c.q. extra diensten. Dus houden zij maar 2 vrije dagen over in een maand. Ook mogen zij geen halve verlofdagen meer opnemen gedurende de avonddienst.
Onderbezetting
Waarnemend directeur van penitentiaire inrichting Duisburglaan, Aniel Ramadhin, zegt dat er geen enkele vorm van druk wordt opgelegd op de pa’s om extra diensten te verlenen. Er is een rooster opgemaakt om de onderbezetting op te vangen. Indien een ambtenaar niet kan werken, dient hij/zij het dat door te geven aan de afdeling Personeelszaken of de ploegcommandant. Er is geen sprake van dwang c.q. verplichting. Dit rooster is opgemaakt vanwege het feit dat pa’s willekeurig diensten wilden verrichten. Dit roostersysteem is er alleen maar om invulling te geven aan het overwerk en bovendien wordt dit in alle inrichtingen gehanteerd. Ramadhin begrijpt niet waarom men er een probleem van maakt. Hij geeft aan dat halve dag verlof door het ministerie is bepaald dat dit toegekend moet worden in de morgendienst. Alle andere zaken die in het schrijven worden aangehaald betreffende de extradiensten die worden gemaakt, zijn ontzenuwd door de waarnemend directeur van de penitentiaire inrichting Duisburglaan.
Ten aanzien van de pa die zich van het leven heeft beroofd, geeft Ramadhin aan dat die juist een soepele dienst had. Hij werkte van maandag tot en met vrijdag en wel tot 14.00 uur. De topman is nooit eerder geconfronteerd geworden met een probleem over de extradiensten. En zeker niet door deze pa. Hij betreurt het voorval en de nasleep, met beschuldigen, ten zeerste.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!