Doekhie: ‘Geen probleem met samenwerking met VHP, maar Bouterse wordt president’

2 Rachied Doekhie‘Wanneer we kunnen samenwerken met politieke partijen als de PL en de Abop, waarom zouden we niet kunnen samenwerken met de VHP’, stelt NDP-topper Rachied Doekhie tegenover Dagblad Suriname. De NDP-topman stelt wel duidelijk dat hij een samenwerking met de VHP wel ziet zitten, maar voegt er tegelijkertijd aan toe dat Desi Bouterse wederom als presidentskandidaat door de NDP vooruitgeschoven zal worden. Dit staat als een paal boven water. ‘Bouterse wordt weer president van het land. Het is nu al bekend dat hij unaniem als presidentskandidaat wordt vooruitgeschoven. De politieke partijen die gaan samenwerken met de NDP moeten genoegen hiermee nemen’, stelt Doekhie onverzettelijk.
Volgens Doekhie heeft de NDP geen moeite om met welke partij dan ook in zee te gaan. ‘Wanneer het maar in staatsbelang is, de neuzen aan een kant uitwijzen en de ideologie overeenkomt.’ Volgens Doekhie geldt in deze samenwerking geen uitzonderingen op basis van etnische en religieuze gronden. ‘Wanneer men begint te zeggen ‘ik wil, ik wil’, dan houdt het op.’
Doekhie zegt met klem dat gedurende de samenwerking er harde afspraken gemaakt moeten worden. ‘De politiek is hard, de politiek is niet iets om mee te spelen.’ Hij memoreert dat tal van prominente VHP’ers gedurende het bewind van de NDP reeds ministersposten hebben bekleed. ‘Waarom zou het niet kunnen in de komende regeringsperiode?’ Wel stelt Doekhie voorop dat praten over de invulling van de presidentskandidaat niet mogelijk zal zijn. Dit zal ingevuld worden door de NDP. De overige politieke partijen die in zee gaan met de NDP zullen genoegen moeten nemen me de post van vicepresident, ministers en ambassadeurs. ‘Wanneer de partijen geen samenwerking willen op basis van deze gronden, dan houdt het ook op.’
Gedurende deze regeringsperiode was de VHP aan het prille begin ook gevraagd voor eventuele samenwerking met de NDP. Als VHP-voorzitter zat toen aan, Ramdien Sardjoe. Namens de NDP was afgevaardigd Jules Wijdenbosch om de onderhandelingen te voeren. Ook hier gold als regel dat invulling van de post van president niet ter sprake gebracht moest worden. Deze gesprekken zijn uiteindelijk op niets uitgelopen. In eerste instantie zag de NDP een samenwerking met de VHP en de BEP wel zitten. Toen deze op een fiasco uitliep, werd een regering geformeerd met de A-Combinatie en de Volksalliantie, waarin de PL zit. Later stapte BEP uit de A-Combinatie.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!