Alweer geen huishoudelijke vergadering

Voor de derde achtereenvolgende keer is de huishoudelijke vergadering van De Nationale Assemblee gisteren niet doorgegaan. Ook voor gisteren geldt hetzelfde excuus, namelijk dat er geen quorum was om met de vergadering te kunnen aanvangen. Het gelukt de coalitie keer op keer niet om het vereiste minimum van 26 leden bij elkaar te krijgen. De al slecht opgekomen oppositie verleende ook geen medewerking om quorum te verlenen. Eerder zei DNA-lid Amzad Abdoel dat het quorumprobleem een intern probleem van de coalitie is en dat het intern opgelost moet worden. Ook merkte hij op dat het steeds dezelfde leden zijn die niet verschijnen.
Inmiddels kan er geen aanvang worden gemaakt met de behandeling van de begrotingen. Niet alle commissies hebben hun verslag ingeleverd. Over de uitgebrachte verslagen moet er in een huishoudelijke vergadering afstemming worden gepleegd, alvorens overgegaan kan worden tot de openbare vergadering.

error: Kopiëren mag niet!