Gregory Rusland: ‘We moeten geen leningen in een bodemloze put gooien’

Gregory Rusland‘We moeten geen leningen in een bodemloze put gooien’, meent NPS-voorzitter Gregory Rusland. De consequentie hiervan kan zijn ‘dat ons nageslacht opgescheept zal zitten met het terugbetalen van de leningen’. ‘Het geld is inmiddels vervlogen, maar onze kinderen zullen het terug moeten betalen’, waarschuwt de NPS-topper voor de negatieve consequenties die zullen voortvloeien uit dergelijke handelingen van de Staat. Het gaat om de investering van een deel van de middelen verkregen uit de Petrocaribe-deal in een ‘dood bedrijf’ namelijk de Stichting Machinale Landbouw Suriname (SML) die inmiddels geprivatiseerd is en in handen van particulieren is terechtgekomen.
In de hoedanigheid van minister van Natuurlijke Hulpbronnen was hij gedurende de afgelopen regeringsperiode mede verantwoordelijk voor het op poten zetten van de deal. Er werd altijd bovenop gesteld dat de positie van Staatsolie nimmer in gevaar moest komen. Ook moest als gouden leidraad dienen dat het geleende bedrag een goede investering behoefde. Rusland hoopt van harte dat de huidige regering het geleende bedrag op dezelfde voet zal investeren in projecten. Hij is er heel huiverig voor dat de huidige beleidsmakers door ondoordacht handelen het nageslacht onnodig zullen opschepen met leningen die terugbetaald moeten worden.
De politicus legt er de nadruk op dat beslist niet uit het oog verloren moet worden dat het ‘een harde lening betreft die keihard terugbetaald moet worden’. Hoewel er redelijke voorwaarden aan zijn verbonden in de vorm van lage rentes, blijft het een lening die eens terugbetaald moet worden. Volgens Rusland zou de Staat er heel goed aan doen door goede en wijze investeringen te plegen, zodat zij de lening binnen korte tijd zonder enige moeite kan terugbetalen. Er moet sprake kunnen zijn van genoeg rendement. ‘Daarom wil ik de concrete plannen weten wat de Staat voornemens is te doen. Want SML is inmiddels geprivatiseerd. Het is niet meer van de Staat, maar van particulieren.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!