Geen tolken beschikbaar voor het gerecht

Rechter Maytrie Kuldipsing maakte maandag in de rechtszaal de opmerking dat er geen tolken beschikbaar zijn voor het gerecht. Dagblad Suriname knoopte een gesprek aan met de directeur van het vertaal- en consultancybureau NV Atics, P. Antonius. Hij deelt mee dat de tolken, verenigd in dit bedrijf, momenteel niet beschikbaar zijn. Deze vaklui verlenen al langer dan 10 jaar hun diensten aan de Staat en in het bijzonder aan het ministerie van Justitie en Politie. In deze gaat het o.a. om het verlenen van bijstand zodat verdachten en getuigen in hun eigen begrijpbare taal kunnen communiceren. Volgens de directeur waren de minister, de diverse gerechtelijke autoriteiten (zoals de president van het Hof van Justitie), de procureur-generaal en de korpschef al enkele maanden geleden op de hoogte dat Atics onder de huidige omstandigheden in staat zou zijn om de vertaal- en vertolkingdiensten slechts tot eind januari 2014 te verlenen.
‘We verlenen onze diensten, maar niet dat wij voor de tolken moeten zorgen. Het is het ministerie zelf dat de verantwoordelijkheid daarvoor draagt. Nu is het mij niet bekend in hoeverre het ministerie al dan niet beschikt over gerechtelijke en/of politietolken. Wij hebben dit werk al langer dan tien jaar gedaan, maar vanwege de bijzondere financiële en organisatorische omstandigheden van overheidswege zijn we voorlopig niet in staat om tolken beschikbaar te stellen voor de Staat, in het bijzonder voor het ministerie van Justitie en Politie’, aldus de directeur.
Er is sprake van betalingsachterstanden. Atics heeft jaren aan de bel getrokken bij het ministerie en wel onder leiding van diverse ministers. ‘Er zijn vaker gesprekken geweest met diverse ministers c.q. leidinggevenden van bedoeld ministerie, doch de gewenste resultaten zijn nimmer bereikt’, zegt Antonius. Op de vraag hoeveel maanden men achter is met de betaling, wilde de directeur liever geen uitspraken doen, maar hij gaf te kennen dat het bedrijf door de vele werkzaamheden voor het ministerie maandelijks heel veel uitgaven heeft. Het bedrijf heeft hierdoor steeds weer met liquiditeitsproblemen te kampen en moet steeds overgaan tot het aangaan van leningen tegen rente om zodoende aan de bedrijfsverplichtingen te voldoen. Antonius benadrukt dat de problemen niet alleen van financiële aard zijn, maar dat ook structureel en organisatorisch heel wat zaken niet goed lopen.‘Wij hebben altijd met plezier de diensten verleend, ondanks de diverse problemen van zeker langer dan tien jaren. Uit respect voor de gerechtelijke en politieautoriteiten maar ook rekeninghoudende met de status en de onzekerheid van verdachten en personen hebben wij altijd onze medewerking willen verlenen. Maar voorlopig zijn wij niet in staat de diensten voort te zetten vanwege de wijze hoe zaken nog steeds verlopen’, aldus Antonius.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!