Santokhi op zijn 55e jaardag: ‘Politiebloed borrelt af en toe naar boven’

santokhi‘Uiteraard na 27 jaren politie-ervaring heb je nog wat politiebloed en politiegevoel in je. En af en toe borrelt dat naar boven,’ geeft de jarige VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi te kennen aan Dagblad Suriname. Vandaag viert de gewezen politiefunctionaris en ex-justitie minister, thans de voorzitter van de VHP zijn 55e jaardag. Volgens Santokhi is het soms nodig om als politieman in de politiek op te treden. Vooral bij het nemen van snelle beslissingen kan hij altijd bogen op jarenlange kennis en ervaring als politieleider. ‘Maar ik word elke dag meer politicus en ik voel mij nu helemaal politicus en voer elke dag een politieke strijd voor een betere Suriname.’
Van student naar zeer bewogen politiefunctionaris
Santokhi was 17 jaar oud en zat in de tweede klas van de AMS, toen hij van een derdejaars student hoorde dat die voor de selectie voor politieofficier ging en dat hij op heel wat dingen getest werd. Dat was het eerste moment toen hij belangstelling kreeg om ook voor de uitdaging te gaan en begon informatie in te winnen in zijn omgeving, op politie Lelydorp over de opleiding en de selectie. Maar er was heel weinig informatie beschikbaar. Totdat hij in 1978 in de krant de sollicitatieoproep zag voor de opleiding voor officiersopleiding in Nederland. Vervolgens vroeg hij een beurs aan bij de Surinaamse overheid. Na een lange selectie en heel wat tegenwerkingen vertrok hij uiteindelijk richting Nederland Apeldoorn om te studeren aan de Nederlandse Politie academie als politie-inspecteur. ‘Na 4 jaren van zware opleiding en training keerde ik direct na mijn opleiding in 1982 terug om mijn land te dienen,’ legt Santokhi de nadruk op. Santokhi was 23 jaartjes jong en werd aangesteld conform zijn opleiding als politie-inspecteur van politie tweede klasse. Hij werd te werkgesteld bij de recherche van Geyersvlijt, die geleid werd door inspecteur Dilbandoesing. Op zeer jonge leeftijd van 25 jaar was hij hoofd van de recherche van het bureau Geyersvlijt en tegelijk gewestelijke politiecommandant van gewest Suriname, het grootste gewest. ‘Dus ik had twee zware functies en ik had ruim 200 personeel onder mij, vanaf 20 jaar oud tot 60 jaar oud, met wie ik heel prettig kon samenwerken,’ vertelt hij trots. De landelijke recherche werd door hem opgericht. Deze werd later getransformeerd naar de Justitiële dienst. Deze dienst heeft hij geleid tot en met 2005. Verder was hij docent bij alle opleidingen van de Surinaamse politie en de militaire politie. Ook was Santokhi belast met de internationale coördinatie van de politiesamenwerking en heeft hij Suriname en het Korps Politie Suriname vertegenwoordigd in tal van commissies en conferenties in Suriname en in het buitenland.
Aanbod ministerschap Justitie na 17 jaren geaccepteerd
In 1988, hij was toen amper 28 jaar vroeg de toenmalige voorzitter van de VHP, wijlen Lachmon hem om minister van Justitie en Politie te worden. ‘Hetgeen ik niet accepteerde, omdat ik mij nog jong voelde en ik nog te veel politieman was en van het politieberoep hield,’ geeft hij toe. In 1991 werd hij wederom gevraagd door de VHP-leiding voor het ministerschap van Justitie. Hij weigerde deze ook, maar om een andere reden. ‘Omdat ik met de reorganisatie van de politie bezig was.’ Pas in 2005 toen weer een beroep werd gedaan op hem, aanvaardde hij het ministerschap van Justitie en Politie. ‘Ik zag wat ik al bereikt had bij de politie, wat de knelpunten waren, maar om meer zaken gerealiseerd te kunnen krijgen voor de hele keten van justitie en politie en in het bijzonder voor mijn land, moest ik meer verantwoordelijkheden hebben om de veranderingen te brengen. De ambt van minister van Justitie en Politie was een goede gelegenheid en nieuwe uitdaging maar met name om beleid te maken en uit te voeren. De ketenbenadering en de zero tolerance waren de speerpunten van mijn beleid.’
Drie uren voor indiening kandidaat-voorzitter VHP
Door de toenmalige voorzitter van de VHP Ramdien Sardjoe werd hem 3 uren voor de kandidaatstelling gevraagd om te gaan voor het kandidaat voorzitterschap. ‘Hetgeen ik accepteerde en later werd ik met brede ondersteuning van de achterban, maar ook met de ondersteuning van de leiding van de VHP, gekozen als voorzitter van de VHP.’ Hoewel er eerder een zware druk heerste op hem vanuit het veld om het voorzitterschap op zich te nemen, hield Santokhi zich toch op de achtergrond. ‘Ik zag dat de gevestigde establishment van de partij nog niet ready was voor vernieuwing en verjonging in de top, en dat zij graag iemand van hun eigen gelederen wenste. Bovendien maakte ik geen deel uit van VHP organen en structuren en nu moest ik direct gaan voor de hoogste functie in de partij. Het betrof toen ook een periode waar hij nog voorzitter was van de inter-Amerikaanse drugscommissie [CICAD] van de Organisatie van de Amerikaanse Staten [OAS]. Santokhi is nu al twee en een half jaar voorzitter en is bezig om de eenheid en de structuren van de partij te versterken om naar de verkiezing te gaan om met de nieuwe combinatie de verkiezing te winnen en de regeerverantwoordelijkheid te verkrijgen. ‘En gelukkig zie ik dat de partij met nieuw leiderschap,nieuwe visie en nieuw beleid heel sterk aan het groeien is.’
Van politieke leider naar president
‘Als er een beroep gedaan zal worden op mij voor het presidentschap, zal ik die uitdaging zeker niet uit de weg gaan. Ik ga als VHP voorzitter voor het algemeen belang, dus voor het belang van land en volk,’ zegt Santokhi betreffende het aanvaarden van de hoogste functie als president van het land. Echter hij is zich ervan bewust dat in Suriname het parlementair stelsel wordt gehanteerd. ‘En om president te kunnen worden moet je eerst de verkiezing gaan winnen en een parlementaire meerderheid verkrijgen. We gaan de verkiezing in een politieke combinatie en in die combinatie zullen de politieke partijen en later de combinatie de beste persoon voorgedragen voor de presidentskandidaat, maar ook voor andere functies, die nodig zijn voor een sterke regering en een sterk beleid.’
Geen loze beloftes doen
‘Be yourself, luister naar het volk, luister naar hun problemen, ga altijd serieus na hoe je hun problemen kan oplossen; hou het volk en de mensen die met problemen bij je komen niet voor de gek; ga geen belofte doen die je niet waar kunt maken en hou nimmer iemand voor de gek. Maar hou rekening mee dat je nimmer iedereen tevreden kan stellen, maar blijf wel altijd je best doen om het probleem op te lossen.’ Deze regel geldt als gouden leidraad door het leven van Santokhi als politicus. Santokhi legt er de nadruk op het geloof in de Almachtige heel hoog in het vaandel te dragen. ‘Volg je missie, laat je leiden door God en wees in alles wat je doet eerlijkheid en oprechtheid de boventoon voeren. Laat in alles wat je denkt, zegt en doet in naam zijn van je Schepper. Wees niet bang om je missie uit te dragen. Soms moet je risico’s nemen in je leven om een situatie te verbeteren. Bij het uitdragen van je missie zal je heel wat hobbels en tegenslagen tegenkomen, maar zie ze als beproevingen; kijk ze recht in de ogen en zeg tegen je zelf en met gebed, die overwin ik ook. Dit heeft hem zeker tot op zijn 55stejaardag rijker, rijper,wijzer, sterker, scherper en spiritueler gemaakt als mens.’ Verder dankt hij zijn Schepper, zijn ouders, zijn kinderen, zijn partner en al zijn dierbaren, vrienden en kennissen, de hele samenleving voor hun bijdrage bij de ontwikkeling en vorming van de mens Chan Santokhi. ‘He is really made in Suriname,’ aldus de jarige Santokhi die vandaag zijn 55e jaardag viert.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!