Bevolking Groningen tegen tijdelijke opslag oude pesticiden op Dirkshoop

Een deel van de aanwezigen tijdens de hoorzitting (foto: BIC Saramacca)
Een deel van de aanwezigen tijdens de hoorzitting (foto: BIC Saramacca)
Het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbestrijding (NCCR), onder leiding van kolonel Jerry Slijngaard, heeft woensdag de bewoners van Groningen gehoord in verband met mogelijke opslag van oude, afgekeurde pesticiden te Dirkshoop in het district Saramacca. De hoorzitting geschiedde op verzoek van de ressortraad van Groningen onder leiding van Kenneth Kromokario. Slijngaard hield het gehoor voor dat het NCCR landelijk bezig is om de gevaarlijke pesticiden en andere chemicaliën, die al meer dan 15 tot 20 jaren zijn opgeslagen, op te ruimen. Dit is een project dat in samenwerking met de FAO (Wereld Voedselorganisatie) wordt uitgevoerd. De bedoeling is dat verschillende landen in het Caribisch gebied hun chemisch afval in veilige vaten opslaan, waarna deze per schip vervoerd worden naar Europa waar het afval verder zal worden vernietigd. Om de afvalstoffen tijdelijk te kunnen opslaan te Dirkshoop totdat zij vervoerd worden naar Europa is de medewerking van de bevolking van Groningen gevraagd. ‘Het betreft hier alleen de vaste landbouwchemicaliën’, aldus Alice Sauers, hoofd Dienst Bestrijdingsmiddelen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.
Sauers gaf de bewoners een beeld hoe de gevaarlijke middelen op een verantwoorde manier verpakt zullen worden. Zij meent dat de bewoners zich geen zorgen hoeven te maken, omdat het project door speciaal getrainde mensen van hier en het buitenland uitgevoerd zal worden.
Tijdens de vragenronde bleek dat de bewoners toch ernstige bezwaren hadden tegen het verzoek van het NCCR. De aanwezigen vonden dat het om gevaarlijke middelen gaat en dat deze niet in een woongebied opgeslagen mogen worden. Ook had men twijfels ten aanzien van de loods die al jaren leeg staat en niet onderhouden is. Voorts zijn de bewoners bang dat de opslag voor gezondheidsproblemen kan zorgen bij zowel de ouderen als de kinderen.
De districtscommissaris van Saramacca, Aroenkoemar Ramdhani, zei aan het einde van de bijeenkomst dat hij goed geluisterd heeft naar de mening van de bevolking en dat wat hem betreft de opslag op Dirkshoop niet door moet gaan. Hij was blij met het initiatief van de ressortraad om een hearing te houden. Ook Jerry Slijngaard gaf in zijn slotwoord aan dat de bevolking van Groningen duidelijk is geweest en hij daaruit zijn conclusies zal trekken.

error: Kopiëren mag niet!