Acties om verkoop van Warenhuis Kersten te stuiten gaan onverkort door

Acties tegen verkoop Warenhuis Kersten gaan onverkort door.1Sinds 18 november 2013 is er in de Evangelische Broedergemeente Suriname beroering ontstaan, nadat op een informatieavond van het hoogste bestuur van de EBGS, het Provinciaal Bestuur, officieel bekend werd gemaakt dat het Warenhuis Kersten verkocht is, zonder haar instemming. Structuren van de Broedergemeente hebben die avond Clifford Marica aangewezen om een strategie te ontwikkelen en de coördinatie op zich te nemen van acties om het Provinciaal Bestuur te ondersteunen in haar pogingen de verkoop te stuiten. De ontwikkelde strategie zal het hoogste bestuur van de Unitas Fratrum ertoe moeten brengen om haar werkarm, de Moravian Church Foundation, ervan te overtuigen dat doorzetten van de verkoop van het Warenhuis Kersten onherstelbare religieuze, emotionele, historische en culturele schade zal toebrengen aan de Provincie Suriname.
Nadat op donderdag 16 januari 2014 door de actiegroep een petitie met 3742 handtekeningen van EBG-gemeenteleden en sympathisanten werd aangeboden aan Praeses Renold Pansa van de Evangelische Broedergemeente Suriname, zijn er solidariteitsbetuigingen gekomen van het Comité Christelijke Kerken en van het Platform van Christelijke leiders om de eis van de EBG Provincie Suriname, om de verkoop van het Warenhuis Kersten terug te draaien, kracht bij te zetten.
In een communiqué heeft de Stichting Plantage Berg en Dal haar verontwaardiging laten blijken over de verkoop van Kersten. De Berg en Dalers kunnen zich niet indenken dat Kersten ophoudt te bestaan en zeggen dat een EBGS zonder Kersten niet kan! Alleen God is in staat het tij te keren, stellen zij.
Verschillende internationale nieuwssites en diverse EBG- en kerkelijke websites hebben de gemeenschap binnen en buiten Suriname geïnformeerd over de verkoop van het Warenhuis Kersten door de Moravian Church Foundation zonder goedkeuring van de Provincie Suriname. Inmiddels is alle bewijs, waaruit blijkt dat de totale Surinaamse samenleving de verkoop van Warenhuis Kersten betreurt, naar de voorzitter van het Uniteitsbestuur van de Broeder Uniteit opgestuurd. Het Uniteitsbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en voor alle zaken betreffende de wereldwijde Broedergemeente in de Inter Synodale periode. De Uniteits Synode, waarin o.a. alle presides van de diverse provincies van de Unitas Fratrum participeren, komt eens in de zeven jaar bijeen. In de periode tussen twee synodes in wordt doorgaans om de twee jaar een Uniteitsvergadering gehouden. Aan de huidige voorzitter van het bestuur van de Broeder Uniteit is Praeses Robert Hopcroft van de Moravian Church door de Provincie Suriname dringend gevraagd om het besluit van de Moravian Church Foundation om Warenhuis Kersten te verkopen, terug te draaien, stelt de EBGS in een persbericht.
In afwachting van een reactie van het Uniteitsbestuur worden de stille acties om de verkoop te stuiten voortgezet, zowel in Paramaribo als in de districten. In februari en maart zullen in de verschillende EBG-regio’s gebedsdiensten worden gehouden, terwijl in april weer een gemeenschappelijke gebedsdienst in de Grote Stadskerk zal worden gehouden.

error: Kopiëren mag niet!