Jongeman verkeerd aangemerkt als verdachte

Het Korps Politie Suriname betreurt het dat politieambtenaren, op zaterdagavond 25 januari 2014, vuurwapengeweld hebben toegepast op een jongeman van wie zij dachten, dat hij een verdachte was, die werd opgespoord ter zake diefstal door middel van geweldpleging en poging tot moord. De politieleiding geeft de samenleving de garantie dat zij een grondig onderzoek in deze zaak laat instellen. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek, zal waar nodig niet worden geschroomd om interne geëigende maatregelen te treffen tegen betrokkenen. Medische en andere kosten betrekking hebbende op het slachtoffer zullen in hun geheel worden vergoed door de politieorganisatie.

error: Kopiëren mag niet!