Panka: ‘Ambassadegebouw Parijs is een meerwaarde’

Ricardo Panka, fractievoorzitter van Megacombinatie in De Nationale Assemblee, werd in het actualiteitenprogramma Rashied Pierkhans’s Kal Aaj Aur Kal van RBN door de presentator het volgende voorgelegd. ‘Er is veel te doen geweest over de aankoop van dure ambassadegebouwen in het buitenland, met als blikvanger het peperdure pand in Parijs, voor niet minder dan 5 miljoen Euro. Was het noodzakelijk volgens u als DNA-lid, om nota bene op de duurste plek in Parijs een pand aan te schaffen.’ Panka zei hierop dat de regering een keuze heeft gemaakt.
‘Ik wil niet zeggen dat de keuze die er gemaakt is, niet goed is. Ik denk dat de gedachte achter deze aankoop is geweest dat naar landen, waarvan wij weten dat we langdurige relaties mee hebben of zullen hebben, wij ons goed moeten profileren en daarom in gekozen voor Parijs. Als we gaan huren is die 5 miljoen binnen een paar jaar uitgegeven. Het pand is over 5 jaar meer dan 5 miljoen Euro waard’. Gezien de budgettaire mogelijkheden, gezien de omstandigheden dat de inkomsten van Suriname afhankelijk is van olie en goud, was het dan wel verstandig op dat moment, op die dure plek, een pand aan te schaffen?
‘Die keuze is gemaakt op basis van een aantal criteria. Het is een buurt waar andere ambassades zijn gehuisvest. Er is ook gekeken naar de betrekkingen die we willen opbouwen met landen op dat niveau. Er is ook gekeken naar wat die nieuwe ‘bevriende’ landen voor ons kunnen betekenen voor de toekomst. Ik denk dat vanuit de economische diplomatie we ervoor moeten zorgdragen wat erin is gestopt ook eruit moet worden gehaald. Die 5 miljoen was op de begroting van Buza, dus ze hebben dat uitbesteed op basis van een aantal criteria. Er is heel veel discussie daarover geweest in de DNA, maar we moeten ook kijken naar de toekomst. Grond is in Europa altijd duur; het gebouw is gekocht, het is eigendom en op lange termijn zullen we de meerwaarde van zien’, aldus Panka.
Hoe kijkt u als voorzitter van de vaste Commissie Buitenlandse Zaken naar het buitenlandsbeleid? ‘Het ministerie van Buza heeft 88% van haar beleidsvoornemens gerealiseerd. Dat betekent dat alle planningen die op de begroting over 2013 waren gebracht, nagenoeg zijn uitgevoerd. Kijken naar het buitenlandbeleid, welke valt onder de president, dan zien we dat Suriname meer relaties is aangegaan in de wereld met de bedoeling om daar ook economisch voordeel uit te halen, zoals met de Organization of the Islamic Conference (OIC), die projecten gaat financieren. Zo komt er een internaat op Para door de IOC gefinancierd en het zal op 1 oktober 2014 zal het opgeleverd worden.’ Panka noemde ook de veel besproken relatie met China en de nieuwe banden die we aangegaan zijn met Turkije. ‘We zien dat diversificatie van het buitenlandsbeleid vruchten afwerpt.’

error: Kopiëren mag niet!