Gewapende winkelrovers horen twee jaar eis aan

Het Openbaar Ministerie vertegenwoordigd door Reshmi Rathipal presenteerde een strafvoorstel in een diefstalzaak waarin gebruik is gemaakt van geweld en bedreiging met een jachtgeweer met afgezaagde loop. In deze strafzaak staan terecht de verdachten Parvish O., Cedric D., Rosano B. en de voorlopig in vrijheid gestelde verdachte Angelo H. Zij worden elk afzonderlijk verweten zich schuldig te hebben gemaakt aan een gewapende beroving die gepaard ging met geweld. Uit het politioneel onderzoek blijkt dat drie heren in een winkelzaak op 5 juni 2013 aan de Gobayolaan zijn binnengegaan. Op dat moment waren nog twee klanten in de zaak. De winkelier was samen met zijn echtgenote. Uit de verklaring van de benadeelde en de twee getuigen/klanten blijkt dat Parvish het wapen trok en een klant in een ruimte duwde, terwijl één van de criminelen de andere klant sommeerde plat te liggen. De derde nam het kasregister mee, waarna zij de zaak verlieten in een gereedstaande auto.
Uit onderzoek blijkt dat Angelo de bestuurder was. Op de bewuste dag kwamen zij niet in de handen van de politie. Deze verdachten kwamen in beeld nadat Parvish op een andere dag in een winkel zijn vrienden vertelde dat hij samen met twee andere een beroving had gepleegd. Op dat moment was een politieman in burger gekleed aanwezig in de zaak. Hij hoorde dit gesprek. Parvish werd op grond hiervan aangehouden en voor verhoor opgebracht. In eerste instantie gaf hij geen informatie vrij, maar uiteindelijk legde hij een volmondige bekentenis af. Naar aanleiding van zijn verklaring zijn de overige verdachten in kaart gebracht. Cedric en Rosano verklaarden elk dat zij degelijk geparticipeerd hadden aan de beroving van de winkelier. De verklaringen van de getuigen komen overeen met die van de verdachten.
Rekening houdend met de persoon van de verdachte en de aard en ernst van het feit eiste de vervolging tegen elk een onvoorwaardelijke celstraf van 2 jaar met aftrek. Uit de inlichtingenstaat blijkt dat de verdachten recidivisten zijn. De officier benadrukte dat de verdachte Parvish nog de moed had om over zijn oneerbiedige daad te bluffen. Deze handeling van de verdachten kan niet door de beugel. Kantonrechter Marie Mettendaf stelde deze zaak uit naar 13 februari. Op die dag volgt de uispraak. Hangende het onderzoek blijft het drietal in arrest.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!