Arbeiders benadeelden bedrijf systematisch

Twee goed functionerende arbeiders van Killit kregen op een gegeven moment lange vingers en ontvreemdden zaken uit het bedrijf. Het gaat in deze om de 25-jarige B.A. en de 26-jarige S.S., die bijkans 3 jaar systematisch verdelgingsmiddelen van het bedrijf verduisterden. Blijkbaar verrichtte het tweetal extra werkzaamheden met de gestolen middelen en de winst werd dan onderling verdeeld. Na de ontdekking deed de directie vrijdag aangifte bij de politie van Munder. Inspecteur Sjaam Debi-Tewari, (ressortcommandant), bevestigt de aanhouding van 2 personen. Desgevraagd deelde de inspecteur Dagblad Suriname mee dat de politie er meteen werk van maakte en na goed speurwerk konden de jongemannen worden aangehouden. Hangende het verdere onderzoek blijven zij achter slot en grendel.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!