Verkiezingen 2015 grootste zorg voor velen

VHP2
VHP3
VHP1Volgens VHP- voorzitter Chandrikapersad Santhoki beschikt de partij over informatie dat getracht zal worden om de komende verkiezingen te beïnvloeden. Hij deed een beroep op de huidige regering om alle maatregelen te treffen, die voor eerlijke verkiezingen moeten zorgen. Gezien de huidige keuzemogelijkheden, is de verkiezingsuitslag in feite nu al beslist. “Het enige wat deze uitslag zou kunnen beïnvloeden, is een oneerlijke verkiezing”, zei Santokhi bij de viering van 65 jaar VHP. Het niet kunnen beschikken over de kiezerslijsten behoort tot één van de problemen waar politieke partijen thans mee te kampen hebben. Alhoewel de minister van Binnenlandse Zaken dit ontkent, liet Jennifer van Dijk – Silos dit ook al eerder weten aan de redactie van Dagblad Suriname. De partijvoorzitter ging in op de verworvenheden van de partij. De VHP heeft altijd gezorgd voor de bevordering van de rechtstaat en heeft een bijdrage geleverd aan herstel van de rechtstaat en democratie. Bij de viering waren behalve Nieuw Front-partners, ook vertegenwoordigers van de Pertjajah Luhur, Bep, Abop en Doe aanwezig. Door de diverse sprekers werd vooral de nadruk gelegd op de verbroederingspolitiek van mr. Jagernath Lachmon.
Santhoki gaf de aanwezigen tijdens zijn toespraak aan waar de strijd in 2015 over zal gaan. ‘Het zal gaan om het hebben van een sterke rechtstaat of het hebben van een machtsstaat. De VHP gaat voor een sterke rechtstaat. Het gaat verder tussen het hebben van goed bestuur of slecht bestuur, het hebben van sterke regerings- en overheidsinstituten of zwakke regerings- en overheidsinstituten.’ De partij gaat verder voor een sterke munt, verhoging van de veiligheid en effectieve aanpak van alle vormen van criminaliteit, een stabiele economie en een stabiele wisselkoers. Dit zijn enkele van de punten die door de voorzitter werden opgesomd. Na de toespraak van Santokhi vond de officiële overhandiging plaats van het partijprogramma. Bij deze gelegenheid werden ook 65 personen gehuldigd, die zich gedurende een lange tijd dienstbaar hebben gemaakt aan de partij. Enkele van de gehuldigden zijn Ramsewakh Shankar (ex- president), Ramdien Sardjoe (erevoorzitter) en Harold Ramdhanie. Verder werd het standbeeld van de grondlegger van de VHP, Jagernath Lachmon, onder grote publieke belangstelling onthuld.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!