Verkiezingen lopen gevaar niet goedgekeurd te worden

verkiezingenDe voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, dr. Jennifer van Dijk- Silos, geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat de voorbereidingen naar de verkiezingen van 2015 toe niet zo vlot verlopen. Het OKB heeft al drie tot vier jaar geen inzage gehad in de kiezerslijsten, terwijl dat elk jaar moet. Volgens Silos bestaat het gevaar dat een verkiezing gehouden wordt, en dat het afgekeurd wordt omdat kiezerslijsten niet zijn gecontroleerd. Ze geeft aan dat ze met allerlei blokkades te maken krijgt. “Tot nu toe hebben we geen enkele kiezerslijst kunnen verifiëren. Dan krijg ik geen geld, dan mag ik geen toegang hebben tot zogenaamde vertrouwde informatie”. Ze benadrukt dat als de kiezerslijsten niet geverifieerd kunnen worden, dat ook aangegeven zal worden.
In het begin wilde het ministerie van Binnenlandse Zaken niet dat het OKB toegang had tot de kiezerslijsten omdat het om zogenaamde confidentiële informatie zou gaan, terwijl ze later zelf een website hebben gelanceerd met de kiezerslijsten. Silos geeft aan dat is gebleken dat de voorzitter van de Raad van Ministers, de Vice president zelf, het zaakje tegenhoud. Het gaat concreet om de aanvraag van geld die goedkeuring van de RVM behoeft. Hiermee kan het OKB nagaan met wie ze in zee gaan om onder andere de kiezerslijsten te controleren. De organisatie is vanaf het begin van de verkiezingen in beeld, vanaf de kandidaatstelling en de nominaties wordt er geobserveerd.
Contract stilzwijgend verlengd
Het huidige team bij OKB is voor een periode van zes jaar aangesteld en zorgt thans voor discussies. Het termijn van zes jaar is verstreken en de overheid heeft in feite het contract stilzwijgend verlengd door de leden door te blijven betalen. “We hoeven de verkiezingen niet in met een conflict” benadrukt Silos. Ze heeft ook meerdere malen brieven gericht naar het staatshoofd, maar helaas zonder resultaat. Minister Soewarto Moestadja hiermee geconfronteerd zegt dat de kiezerslijsten wel beschikbaar zijn. “we hebben geen geheimen en transparantie is ons motto”. De minister geeft verder aan dat hij niet heeft kunnen constateren dat er problemen zijn bij het Onafhankelijk Kiesbureau.

error: Kopiëren mag niet!