Wetgeving noodzakelijk voor appartementencomplex

Onlangs zijn negen gezinnen dakloos geworden door een felle brand. Het betreft in deze woningen, een appartementencomplex, aan de Toemak Hoemakstraat. Tegen de regels in waren alle vijf woningen aangesloten op de zelfde stroomvoorziening van één woning met kortsluiting als gevolg. Na een bezoek te hebben gebracht aan de plek des onheil, heeft de minister van Openbare Werken, Rabin Parmessar, beloofd dat er binnen een week een nieuw gebouw zal komen. De vraag die hierbij gesteld kan worden is of er wel wetgeving is voor het opzetten van appartementen en aan welke regels en normen appartementen moeten voldoen.
Geen wetgeving
In Suriname is er thans geen wetgeving als het gaat om het opzetten van appartementen. In het concept Burgerlijk Wetboek, dat zes jaren terug ter behandeling is aangeboden aan het parlement, is het appartementenrecht wel opgenomen. In 1804 werd het appartementsrecht ingevoerd door Napoleon Bonaparte in het uitgevaardigde Burgerlijk Wetboek meer bekend als de Code Civil. In Angelsaksische landen, waar het ‘common law’ systeem gehanteerd wordt, was het bezit van onroerend goed traditioneel gekoppeld aan het bezit van de grond. In de Verenigde Staten werd er in 1958 voor het eerst een wet ingevoerd in Puerto Rico en in 1960 in Utah. In de Engelstalige landen wordt de term ‘condominium’ gebruikt als term voor een complex dat in appartementen is verdeeld.
Concept Burgerlijk Wetboek
In het concept Burgerlijk Wetboek zijn onder andere appartementsrechten, deeltijdsappartementsrechten alsook de rechten van een appartementseigenaar opgenomen. Het appartementsrecht regelt de bevoegdheid van een eigenaar om gebruik te kunnen maken van bepaalde gedeelten van het gebouw dat bestemd is om te dienen als appartement. Het deeltijdsappartementsrecht regelt de bevoegdheid van een eigenaar om op bepaalde tijdstippen, gedurende een al dan niet vastgestelde periode, gebruik te maken van een appartement. Bij het splitsen van een gebouw om te dienen als appartementencomplex is een akte van splitsing nodig. In deze akte moet onder andere vermeld staan waar het complex gehuisvest zal worden en waaruit het complex bestaat. Er moet ook een reglement komen, dat ingeschreven staat in de openbare registers waar de akte ingeschreven moet worden.
Verder staat ook aangegeven dat de appartementseigenaren automatisch lid worden van de Vereniging van Eigenaars zoals dat ook in Nederland geregeld is. De vereniging voert het beheer over de gemeenschap, met uitzondering van de gedeelten die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. De vereniging houdt een reservefonds om in andere dan de gewone jaarlijkse kosten te voorzien.
Houten getimmerte
Totdat deze wet is aangenomen, kan een ieder een houten getimmerte in elkaar zetten en het een appartement noemen, zonder dat er regels zijn betreffende elektriciteitsvoorziening, sanitair, veiligheidsvoorschriften, maximumbezetting per bewoonde m² of voorzieningen ten behoeve van brandgevaar. Als het ministerie binnen één week een soortgelijk “appartement” gaat opzetten, dan is het haast zeker dat het ook niet zal voldoen aan de bovengestelde minimale eisen van veiligheid en comfort.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!