Kantine Havenbeheer nog steeds gesloten

Zoals in een eerder bericht vermeld, heeft informatie de redactie bereikt dat BOG is overgegaan tot het sluiten van de kantine van het ministerie van Handel en Industrie (HI). Onderzoek vanuit de krant heeft uitgewezen dat het gaat om een kantine van Havenbeheer. HI heeft het gebouw gehuurd van Havenbeheer, waarin de kantine reeds gehuisvest was. Een medewerker van Havenbeheer bevestigt de sluiting en geeft verder aan dat de kantine binnenkort gaat verhuizen naar een ander gebouw. Op het terrein heeft Havenbeheer een ruimte bijgebouwd, waar kantines gehuisvest zullen worden. Ze geeft aan dat de laatste hand wordt gelegd aan het nieuwe gebouw. Een medewerker van BOG bevestigt dat ze over zijn gegaan tot het sluiten van de kantine. Meer informatie kon de medewerker niet verschaffen.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!