JCI Suriname richt zich op sterkten in 2014

JCI Suriname richt zich op sterkten in 2014 1Voor JCI Suriname wordt het thema voor 2014 ‘Focus on strenghts’. Dat houdt in dat de organisatie samen met zijn leden gaat onderzoeken wat hun sterkten, passie en ambities zijn en daarop zal inspelen om leiders te creëren voor de Surinaamse maatschappij. Dit werd tijdens de eerste algemene ledenvergadering van het verenigingsjaar 2014 op zaterdag 11 januari in Hotel Krasnapolsky besproken. JCI Suriname is een organisatie voor jongeren tussen 18 en 40 jaar en wil zich profileren als een organisatie waar sterkten worden geclusterd. ‘Samen met leden gaan we na wat ze goed doen en we gaan ons daarop richten. We zullen niet langer de focus leggen op zwakten. Let wel, daarmee zeggen we niet dat zwakten vergeten moeten worden, die moet je wel onderhouden. Maar de focus wordt vanaf nu gelegd op wat je al goed doet. Daar gaan we verder aan werken, zodat je daar beter in kan worden’, gaf nationaal president Marvin Pollack aan. In de presentatie waarin de kernelementen van het Plan of Action (POA) 2014, ook wel Jaarplan 2014, werden uitgezet, gaf hij voorbeelden van personen waar succes een gevolg was van het verder ontwikkelen van talenten. JCI wil door toepassing van diezelfde strategie, leiders ontwikkelen waar ons land behoefte aan heeft. In het nieuw jaar zal de organisatie zich richten op de 5 strategische pijlers van JCI wereldwijd, namelijk: motivate, invest, collaborate, connect en impact! Uit elke pijler vloeien er weer actiepunten uit. Zo wil JCI in het nieuwe jaar een grotere rol spelen in het vaststellen van het jongerenbeleid, de gemeenschap beter inlichten waar de organisatie voor staat en zichtbaar zijn door middel van projecten en trainingen. Enkele van die trainingen zijn ‘Leadership academy’, waarbij jongeren leren hun leiderschapsvaardigheden ontwikkelen, en ‘Active Citizen Framework’, organisaties trainen hoe te werken met dit raamwerk, welke de slagingskans van projecten vergroot.

error: Kopiëren mag niet!