Zeeschildpadeieren in Suriname een steeds groter wordende handel

Elk jaar komen zeeschildpadden aan land om hun eieren op het strand te leggen. Het voortbestaan van deze dieren staat onder druk door verdwijning van hun leefgebied en stroperij van deze imposante dieren. Maar hoe erg is het nu gesteld met deze diersoorten in Suriname en wereldwijd? Naast het feit dat de legstranden in gevaar zijn van habitatvernietiging door menselijke activiteiten, wordt er ook veel gestroopt op de eieren van de zeeschildpadden. Vanaf 2002 is het verboden om schildpadeieren te rapen op de Surinaamse stranden.
Vorig jaar gaf het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer aan dat de afdeling Natuurbeheer, ’s Landsbosbeheer en politie in totaal 65.923 schildpadeieren in beslag had genomen. De druk op het stropen is één die wereldwijd groot is. In Costa Rica zijn in 2013 een viertal natuur conservationisten gekidnapped. Een daarvan, Jairo Mora Sandoval, werd dood teruggevonden met zijn handen op zijn rug gebonden en zijn gezicht in het zandstrand gestoken. Hij was gestorven aan verstikking. De situatie in Suriname is nog niet zo erg, maar de handel in gestroopte zeeschildpadeieren loopt langzaam maar zeker op.
Jachtopzieners, stropers en kopers
’s Landsbosbeheer (LBB) die moet toezien op de naleving van de wetgeving omtrent de stroperij van schildpadeieren kampt al jaren met personeel- en materieeltekorten. Daarnaast is het moeilijk om de stropers op te sporen. Volgens eerdere uitlatingen van Ho Tsoi, hoofd jachtopziener van LBB, is het moeilijk om de stropers op te sporen, omdat het terrein uitgestrekt is en de stropers in de nachtelijke uren te werk gaan. Er is een bepaalde routine uitgestippeld door LBB en deze is door stropers snel ontdekt. In de criminologie gaat men ervan uit dat de pakkans ongeveer 3% is. Voor ernstige misdrijven is het veel hoger, namelijk 80%, maar voor misdaden die laag op de agenda staan, mag men uitgaan van minder dan 5%. Voor een situatie als stroperij – wat laag op de agenda staat –zou men zelfs kunnen uitgaan van een 1% pakkans.
Hoofd jachtopzieners Ho Tsoi merkte in eerdere berichtgeving ook op dat de personen die de eieren kopen even schuldig zijn als de stropers zelf. Men weet uit onderzoek dat met name Javanen en Chinezen de eieren opkopen, omdat het door deze groepen gezien wordt als een delicatesse.
Cijfers nader bekeken
Er is een groei in het aantal eieren dat per jaar in beslag genomen wordt. In de tabel kan men zien wat de aantallen zijn van de afgelopen jaren. In deze tabel wordt er rekening gehouden met een statistische pakkans van 3%, maar ook met een meer reële pakkans van 1%.
Zeeschildpadden leggen hun eieren in het strand door een gat te graven en daar hun eieren in te leggen. Afhankelijk van de soort doen ze dit tussen de 2 en 9 maal in een legseizoen. Ongeacht de soort legt een zeeschildpad gemiddeld 115 eieren per nest. Ervan uitgaand dat in 2013 het aantal gestroopte eieren 6.592.300 was, betekent dat er 57.324 nesten gestroopt zijn.
Cijfers nader bekeken per bevolkingsgroep
Deze duizelingwekkende cijfers worden nog verergerd wanneer men gaat kijken naar wie de gestroopte zeeschilpadeieren eigenlijk eten. Het is bekend dat met name Javanen en Chinezen dit als een delicatesse beschouwen. De regering geeft aan dat de demografie van Suriname er zo uitziet dat de bevolkingsgroep in het land voor 14,6% uit Javanen bestaat en 6,5% uit andere groepen. Wat deze groepen precies zijn, maar laten we voor het gemak aannemen dat het alleen uit Chinezen zou bestaan. Dat betekent dat er naar schatting 21,1% van de Surinaamse bevolking mogelijk deze eieren consumeren. (Het is bekend dat niet alle Javanen en Chinezen de eieren eten, maar om de cijfers niet nog slechter voor te stellen dan ze al zijn, is er voor gekozen om 21,1% aan te houden.)
Dat betekent dat er 105.500 Surinamers zijn die deze eieren consumeren, wat neerkomt op 62,5 eieren per persoon in een legseizoen.
Conclusie
Over de periode 2011 – 2013 is het aantal eieren wat gestroopt wordt, meer dan verdubbeld. Er is geen verdubbeling geweest in deze periode van de bevolkingsgroepen dus men hoeft niet te verwachten dat het aantal, dat zeeschildpadeieren eet, tevens verdubbeld is. Het doet dus vermoeden dat de eieren naar het buitenland geëxporteerd worden. Vorig jaar is een stroper gepakt met een record aantal schildpadeieren van 30.000 stuks. Binnen een aantal dagen zijn de eieren bedorven en niet meer geschikt voor consumptie. Met een inbeslagname die zo groot is, doet vermoeden dat er een grotere handel achter de zeeschildpadden schuilt in Suriname. Het is de vraag of de markt van Suriname niet te klein is om dit aantal aan eieren in twee dagen te kunnen consumeren. De grote vraag is dus of er niet een internationale handel in Suriname aanwezig is, die tot nu toe nog in de schaduw heeft gestaan.

error: Kopiëren mag niet!