Soekhai sluit politieke functie niet uit

De jonge VHP-politicus uit Commewijne, Dhiradj Soekhai, sluit niet uit dat hij een politieke functie zal aanvaarden. ‘Ik sta open voor elke positie en plek. Ik sluit niets uit’, geeft hij in een vraaggesprek te kennen aan Dagblad Suriname. Hij is zich er goed van bewust dat vanaf het aantreden van Chandrikapersad Santokhi als voorzitter van de VHP, het aan het politieke veld gelegen heeft of een persoon een politieke functie krijgt of niet. ‘Nu geldt of de persoon draagvlak heeft, functies worden niet meer vanuit het hoofdkantoor te Olifant bepaald.’
Bij de afgelopen verkiezingen kwam Soekhai voor op de DNA-kandidatenlijst van de VHP in Commewijne. Maar aan het kiezersvolk werd toen door de partij expliciet de uitleg gegeven hun stem uit te brengen op de lijsttrekker. Deze was Shailendra Girjasing. Dit resulteerde erin dat hij 2199 stemmen binnenhaalde. Voldoende om gekozen te worden als assembleelid.
Soekhai is eveneens de voorzitter van de VHP Jongerenraad in Commewijne. Het is hem opgevallen dat de jongeren meer dan voorheen actief zijn op het politieke veld. ‘Ze zijn actiever dan voorheen. Dit komt door de energie en de drive die getoond worden door de partijvoorzitter.’ Soekhai praat niet over eigen lof, maar zegt zich goed doordrongen te zijn van het feit dat de VHP-jongeren uit Commewijne merendeels de voorloper is binnen de politieke constellatie waarin ze zich bevinden.
Dat er onenigheid zou zijn tussen de VHP-jongeren enerzijds en het VHP-assembleelid Shailendra Girjasing anderzijds, dit wordt door Soekhai ontkend. ‘Dat is niet waar.’ Informatie heeft Dagblad Suriname bereikt dat het merendeel van de jongeren halsstarrig heeft geweigerd om aanwezig te zijn op 10 december van het afgelopen jaar in de Kleine Olifant ten huize van Girjasing, waar een politieke bijeenkomst was gehouden. Op deze dag was ook de partijvoorzitter aanwezig.
Soekhai zegt dat hij wel samen met enkele jongeren aanwezig was. ‘We waren laat, maar dat heeft te maken met andere omstandigheden.’ Het is hem ook opgevallen dat de opkomst van de jongeren op deze dag niet denderend te noemen was. Waaraan dit gelegen heeft, is hem niet bekend.
Gisteren had de VHP Jongerenraad Commewijne een opo yari bijeenkomst te Meerzorg. Tot de aanwezigen behoorden onder andere de partijvoorzitter en assembleelid Girjasing. ‘Het is onze activiteit’, zegt Soekhai. Hij stelt het zeer op prijs dat aan de jongeren de volle mogelijkheid wordt geboden om politieke activiteiten te organiseren. ‘Het is een complete organisatie van de Jongerenraad Commewijne’, aldus Soekhai. Deze politieke bijeenkomst had ook een feestelijk karakter.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!