OW-minister: ‘Moesten we niets doen voor de slachtoffers?’

1OW-minister Parmessar‘Deze regering heeft een gedegen sociaal programma. En daarbij maakt het niet uit of ministerie A, B of C belast is met de uitvoering daarvan. Feit is, we zijn een regering’, geeft de minister van Openbare Werken, Rabin Parmessar, Dagblad Suriname te kennen wanneer hij geconfronteerd wordt met de vraag of het uitvoeren van sociale projecten door OW binnen het beleid van het ministerie past. De bewindsman heeft namelijk onderdak beloofd aan de negen gezinnen die hun woning middels brand hebben verloren te Wintiwai.
De minister oriënteerde zich ook ter plekke. Het trof hem diep toen hij merkte dat de gezinnen met kinderen geen andere plek hadden om te slapen dan de auto. De woning die hij beloofd is, moet binnen een week af zijn. ‘We kunnen onze medeburgers niet in de kou laten. Moesten we niets doen voor de slachtoffers, moesten we de personen zo laten, omdat in het verleden er geen vinger werd uitgestoken naar personen die dakloos zijn geworden door brand.’
Parmessar gaf aan dat niet uit het oog verloren moet worden dat president Desi Bouterse een sociaal contract heeft gesloten met het volk. ‘En wij zijn de eerste overheid met een sociaal programma.’ Al deze zaken maken deel uit van het sociaal programma. Er is hier een degelijk fonds voor uitgetrokken, legt hij uit.
Opvallend is dat door het regenweer er zich tal van gevallen hebben voorgedaan waar burgers zijn getroffen door omgevallen bomen. Deze zijn op hun woning terechtgekomen. De burgers moesten zelf instaan voor herstel van de woning. Parmessar onderkent dat dit een kwestie is die zijn ministerie regardeert. Maar hij zegt met klem dat natuurlijk niet alle personen steun kunnen verwachten vanuit de zijde van de Staat. ‘We bekijken de gevallen specifiek, zijn de persoon draagkrachtig of niet. Is er sprake van een noodsituatie. We kunnen natuurlijk niet een ieder helpen. Maar waar we kunnen, zullen we altijd onze reikende hand bieden’, aldus de OW-minister. Volgens Parmessar zal op een verantwoorde wijze omgegaan worden met de noden van de gemeenschap. Centraal staat hierbij de behoeftige situatie van de betrokkenen in nood.
Critici zien niet in wat de getroffen gezinnen door brand zo specifiek apart hulpbehoevend maakt. Vooral tegen de achtergrond dat de gezinnen de verschillende woningen gehuurd hadden. Het betrof niet hun eigen huis. In deze kwestie is de appartementenhouder de lachende derde. Het appartementencomplex heeft een eigenaar die nu heel blij is dat zijn appartement gratis weer wordt opgebouwd. Hij heeft al die tijd huur ontvangen en gaat na de gratis bouw weer verder huur ontvangen. Hoe zijn de gezinnen dan geholpen?, vragen ze zich in gemoede af.
Het afgelopen jaar heeft een familie te Charlesburg enorme schade opgelopen nadat een boom op hun woning terechtkwam. Buurtbewoners hebben vaker de aandacht gevraagd van de dienst Openbaar Groen, welke ressorteert onder het ministerie van OW. De bewoners hopen dat het ministerie daadwerkelijk maatregelen treft om te voorkomen dat meerdere gezinnen getroffen worden. Het gezin dat getroffen was, had geen keus dan maar zelf zijn woning te herstellen. Blijven wachten op de Staat bood geen soelaas.
Het afgelopen weekend viel ook een boom op de woning van een gezin, woonachtig te Meerzorg in het district Commewijne. Er vielen geen gewonden. Hier werd aangegeven dat het ministerie van OW vaker is verzocht om de oude bomen te verwijderen. De verzoeken zijn nooit ingewilligd.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!