Vrouw ontsnapt aan kapverwonding

Een vrouw heeft een familiedrama kunnen voorkomen. Zij was de situatie van haar man al beu en deed uiteindelijk op woensdag 8 januari aangifte bij de politie van Santo Boma. Uit haar verklaring blijkt dan wanneer haar echtgenoot onder invloed van alcohol verkeert hij haar vaak genoeg haar met de dood bedreigt. Op die bewuste dag wilde hij zijn woorden in daden omzetten. Hij bewapende zich met een bijl en stormde af op zijn vrouw. De vrouw rende weg en zocht hulp bij de buren. Volgens het slachtoffer stond haar man met de bijl achter de keukendeur. De vrouw kan van geluk spreken dat het niet anders is gelopen. Inspecteur Iwan Bruge, ressortcommandant van Santo Boma, bevestigt de aanhouding en de inverzekeringstelling van de man.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!