Suriname heeft een tekort aan gecertificeerde accountants

Suriname heeft een tekort aan gecertificeerde accountants.1De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft op woensdag 8 januari haar nieuwjaarsreceptie gehouden in de Banquetzaal van Hotel Torarica. Waddy Sowma, voorzitter van de VES, deed in zijn toespraak een terugblik op de financiële situatie van Suriname in 2013. Hij merkte op dat reeds in het eerste kwartaal van 2013 was gebleken dat de overheidsinkomsten substantieel achterliepen ten opzichte van de uitgaven. Dit gat was groter dan het tekort over geheel 2012. Ondanks deze ontwikkeling heeft de regering haar uitgavebeleid niet veranderd. In 2013 is ook de schuldpositie van Suriname toegenomen van 25. 8% naar 33.2%. Door de onevenwichtige overheidsfinanciën en de financiering daarvan is ook de geldhoeveelheid toegenomen. Van oktober 2012 tot en met oktober 2013 is de binnenlandse liquiditeitenmassa toegenomen met 14.4% van SRD 7.7 miljard naar 8.8 miljard. De monetaire reserve is ook gedaald met 25% naar een niveau dat in de eerste helft van 2011 was bereikt. Ondanks deze cijfers blijft de macro- economische positie van het land positief. Dit is te danken aan de gesloten gouddeals en de ontwikkelingen bij Staatsolie. Een punt van zorg blijft de financiering van de gouddeals. Hiermee doelt Sowma op het deel dat door Surinaamse zijde opgebracht moet worden.
Maar 35 gecertificeerde accountants
De nieuwjaarsrede werd door Cyril Soeri RA, bestuurslid van de Surinaamse Vereniging van Accountants (Suva), uitgesproken. De nieuwjaarsrede luidt: ‘De rol van de accountant bij de economische ontwikkeling van Suriname: een sterke financiële verslaggeving, randvoorwaarde voor verbetering van het economisch klimaat’. Tijdens de rede ging Soeri in op de rol van de accountantsprofessie in Suriname en gebruikte daarbij het perspectief van de Wereldbank. Tijdens zijn toespraak gaf hij aan dat financiële verslaggeving de randvoorwaarde is voor verbetering van het economische klimaat. Hij gaf ook aan dat Suriname een tekort heeft aan gecertificeerde accountants. In Suriname zijn er 35 gecertificeerde accountants voor een populatie van 520.000 mensen.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!