Gepensioneerden willen de straat op

Armand Deekman, voorzitter bij de Bond Belangen Behartiging Gepensioneerden in Overheidsdienst (BBGO), zegt dat de leden sinds december aandringen bij het bestuur om straatacties te voeren. Dit speelt als sinds december, maar de sfeer zat er toen niet in. De welvaartvastheid van de gepensioneerde hun pensioen is teruggenomen, waardoor zij geen aanspraak meer kunnen maken op de 10% verhoging die de ambtenaren hebben gehad in 2012. Dit is aangegeven in het Staatsbesluit 2013 nummer 10. Waar de bond nu naar streeft, is dat het laatste staatsbesluit wordt opgeschort
Deekman zegt dat het bestuur al langer dan een jaar met de overheid in gesprek is, maar er zijn geen vorderingen merkbaar. We kunnen niet eeuwig geduld aan de leden blijven vragen. De laatste onderhandelingen met de overheid waren op 20 mei van het vorig jaar en wel met de vicepresident. De vergadering werd toen verdaagd en nooit meer voortgezet. Op 17 juni en de afgelopen maand heeft het bestuur nogmaals een brief verstuurd naar de vicepresident, helaas zonder resultaat.
Het bestuur van BBGO zegt de leden niet steeds te kunnen tegenhouden om de straat niet op te gaan. ‘Als de leden druk op ons uitoefenen, hebben we geen andere keus dan de straat op te gaan’, zegt de voorzitter van de bond. ‘Mocht er sprake zijn van straatacties zal de bond ervoor zorgen dat alles zo goed als mogelijk verloopt, want het gaat om burgers boven de zestig jaar.’
Op de algemene ledenvergadering die is uitgeschreven voor deze maand, zal de definitieve beslissing worden genomen wat de volgende stap zal zijn. ‘Misschien denkt de overheid dat we geen pressiegroep zijn en zij daarom met ons kunnen doen wat ze willen’, zegt Deekman.
Consuela Raalte

error: Kopiëren mag niet!