Geloof als excuus

Ik ben al 25 jaar bezig met het fenomeen numerologie en dat boeit mij ontzettend. Dit gegeven maakt ook dat ik een andere visie heb omtrent bepaalde zaken. Wat mij vaker opvalt, is dat er mensen zijn die te pas en te onpas het geloof ‘misbruiken’ . Mijn conclusie is dan ook dat het geloof vaak ‘gebruikt’ wordt als een springplank om van je eigen verantwoordelijkheid af te komen en dat kan nooit de bedoeling zijn. Ik wil het geloof niet bekritiseren, maar wel het gedrag dat men bij de bediening hiervan ten toon stelt. Het is in feite dat men op een heel sluwe wijze misbruik maakt van de mogelijkheden die het geloof ons biedt. Dit zien wij heel vaak gebeuren in het buitenland en in Suriname nemen wij momenteel deze trend over. Heel vaak zie je buitenlandse filmbeelden waar er flink gemoord en vernield wordt en tegelijkertijd hoor je ‘Allah Ho Akbar’ of iets soortgelijks. Wat moet dit nou voorstellen? Moeten de daders vergeven worden voor de misdaad die zij op dat moment begaan? En wat gebeurt er met de vele honderden slachtoffers. Het jammerlijke is dat deze figuren in vrijwel alle delen van de wereld en in vrijwel alle religiën te vinden zijn. Mijn persoonlijke mening is dat de mensen alleen op de steun van God kunnen rekenen als men zich houdt aan de eisen van de natuur. En dat is niets meer of minder dan dat wij als mens alle verantwoordelijkheid van je eigen gedrag en het daaruit voortvloeiend handelen op ons moeten nemen. Daarvoor heb je van jouw God een verstand gehad en een vrije wil. Als je weet dat je gemene streken uithaalt dan hoef je niet te rekenen op enige bescherming van de natuur. Je behoort als mens te weten hoe jij je normaal moet gedragen. Natuurlijk is heel veel afhankelijk van de wijze hoe je wordt opgevoed en hoe zaken van jongs af aan worden bijgebracht. Ik heb eerder al aangegeven dat ik vanwege mijn kennis op het gebied van numerologie, op bepaalde gebieden een andere kijk heb en daarvan wil ik een voorbeeld aanhalen. Door middel van films en boeken worden de mensen gemanipuleerd, maar het is hoe men hiermee omgaat. Een ieder mag geloven, maar de realiteit moet men niet uit het oog verliezen. Ik denk dat niemand mij kan overtuigen dat het geloof op wetenschap is gebaseerd. We hebben het aangenomen, omdat het al generaties lang doorgegeven wordt en dat is begrijpelijk maar ik ben van mening dat negatief gedrag je eigen planeet vervuilt, waardoor je op een gegeven moment heel vaak te maken krijgt met emoties omdat de ozonlaag van je eigen planeet is aangetast. Wil je optimaal gebruikmaken van de energie van je planeet, dan is dat heel simpel: neem steeds de verantwoordelijkheid voor je eigen handelen voor jouw eigen rekening. Accepteer dit gegeven als mijn boodschap naar u toe, voor het nieuwe jaar. Openheid, eerlijkheid en oprechtheid geven recht op het maximale. Gemeen gedrag gaat, ook al duurt het soms lang, eens afgestraft worden doordat je naderhand minder energie gaat krijgen. Ter illustratie doe ik het volgende voorstel. Stel dat er veel spanning in huis is, of iemand of mensen in huis hebben last van onverklaarbare lichaamspijnen, dan is mijn voorstel: haal het huisnummer van het pand en plaats het op de schutting. Kijk dan binnen twee weken of het probleem is opgelost. Gelet op de cijfers, ga ik ervan uit dat 2014 een beter jaar wordt dan 2013, omdat we nu in een 7 jaar zijn gekomen en de 7 het gelukscijfer van Suriname is. De mogelijkheid bestaat dat we tussen maart en mei een extreme droogte zullen krijgen en dat we omstreeks juli te maken krijgen met twee emotionele gebeurtenissen. Uit onverwachte hoek denk ik dat we de oplossing zullen krijgen voor een probleem, waar we al heel erg lang tegen vechten. Suriname wacht nu 5 goede jaren en dan 1 minder goede en dan weer 9 goede jaren met veel ontwikkeling. Ik denk dat de goudprijs in april weer gaat aantrekken, waardoor we weer speelruimte krijgen. Een grote brand in het stadscentrum is iets dat ook zou kunnen gebeuren. Ik wil alsnog een ieder een gelukkig en gezond 2014 toewensen.
Rebien

error: Kopiëren mag niet!