Houdbaarheidsdatum Bouterse/Ameerali (2014)

Een stabiele regering staat of valt met een team dat visionair is, in scenario’s denkt en strategisch kan handelen. Een houdbaarheidsdatum is een uiterste gebruiksdatum van een consumptieproduct. De verpakking en koeling, maar belangrijker nog de (chemische) samenstelling, kunnen in hoge mate de houdbaarheidsdatum beïnvloeden. De houdbaarheidsdatum van de regering Bouterse/Ameerali is dus de uiterste toegelaten datum die door het volk aan dit kabinet wordt gegund. Is 2015 de vervaldatum? Of wordt de houdbaarheid verlengd met nog vijf jaar? In vergelijking met een consumptieproduct zou bij Bouterse/Ameerali overheidscommunicatie als de verpakking gezien kunnen worden; hoe wordt het beleid verpakt en verkocht? De chemische samenstelling is recht evenredig aan de chemie tussen de samengestelde coalitiepartners. En hoe koel en kalm kan Bouterse/ Ameerali blijven bij tegenslagen en aanvallen van de politieke vijand? Of deze regering de eindstreep haalt en/of een tweede termijn mag aanblijven, is dus afhankelijk van de houdbaarheidsverlengende aspecten die hierboven beschreven staan.
Communicatiescan als evaluatiemiddel 1
Kritische burgers, nieuwe media en belangengroepen volgen de regering Bouterse/Ameerali op de voet. Zij uiten publiekelijk hun zorgen en de overheid verkeert meer en meer in een glazen huis. Als we na drie jaar de regering Bouterse/Ameerali onderwerpen aan een communicatie- en scenarioscan, dan komen we waarschijnlijk dicht bij de houdbaarheidsdatum van deze regering. Dit, omdat overheidscommunicatie gezien kan worden als de achilleshiel van elke regering.
Een communicatiescan kan inzicht geven over communicatieresultaten van
Bouterse/Ameerali:
1. Wat is de houding ten opzichte van communicatie?
2. Hoe is de interne communicatie?
3. Hoe wordt de publieke opinie beïnvloed?
4. Hoe effectief worden communicatie middelen ingezet?
5. Hoe vindt communicatie vanuit de overheid plaats?
6. Wat is de staat van het vertrouwen na drie jaar?
7. Wat is het belang van vertrouwen?
8. Wat is bepalend voor het vertrouwen?
9. Wat kan overheidscommunicatie wel en niet?
Een quick scan aan de hand van deze punten geeft gelijk een totaalbeeld van de
overheidscommunicatie. Een beeld waarin duidelijk is of er in hoge mate strategisch
gecommuniceerd wordt. Bouterse/Ameerali zou moeten kiezen voor een vertrouwenwekkende overheid in plaats van steeds betekenis te moeten geven aan vertrouwen. Zij zou moeten onderzoeken in hoeverre en op welke wijze communicatie vanuit de overheid kan bijdragen aan vertrouwen en wat dit betekent voor het communicatiebeleid.
Scenarioscan als evaluatiemiddel 2
Het creëren van verschillende toekomstscenario’s geeft inzichten, die gebruikt kunnen worden
bij beslissingen van vandaag. Op basis van deze toekomstscenario’s moet Bouterse/Ameerali
nadenken over een strategie waarmee in alle scenario’s succesvol wordt gehandeld.
Hierbij kunnen de volgende vragen worden gesteld:
• Wat worden de nieuwe beleidsinzichten na de bestuursverkiezingen van de verschillende
politieke partijen?
• Is verjonging ook vernieuwing?
• Is er nog een NDP in het post-Bouterse tijdperk?
• Blijven politieke partijen in de toekomst etnisch georiënteerd?
• Wat wordt dan de noodzaak voor coalitievorming?
• Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het emancipatieproces van de Inheemsen en
de Marrons?
• Hoe ziet de wereldpolitiek er dan uit?
Problemen moet je analyseren en abstraheren
Als wij de oppositie mogen geloven werd 2013 gekenmerkt door onsamenhangend beleid, verspilling van menselijk kapitaal, minimaal realisatie vermogen, corruptie schandalen en gebrek aan chemie binnen de coalitie. Maar een adequaat antwoord hierop is vooralsnog weggebleven, omdat het genereren van een idee gezien wordt als iets dat je overkomt en waarvoor je inspiratie op moet doen. Maar nieuwe ideeën komen niet vanzelf aanwaaien; ideeën kun je genereren. Dat lukt het best met een gestructureerde aanpak. Daar zijn verschillende methodes voor. Eén daarvan is een probleem analyseren en abstraheren.
Een scheermesje moet aan twee tegenstrijdige eisen voldoen. Het moet zowel scherp zijn als ongevaarlijk. Doe geen concessies aan het ontwerp door een mesje te maken dat maar half scherp is en daarom minder gevaarlijk. Trek in plaats daarvan het voorwerp uit elkaar en optimaliseer de onderdelen.
Regeren is vooruit zien, het is iets anders dan alleen administreren en problemen oplossen. Om vooruit te kunnen zien heb je scenario-denkers nodig. Visionairs en strategen zullen in de politieke arena weinig collega`s tegenkomen die het hebben van een zuiver geweten kunnen claimen. “Dit omdat een zuiver geweten het gevolg is van een slecht geheugen”
Dit gezegd hebbende zullen ontwikkelingen in de toekomst een grote impact hebben op de
strategie van deze regering, maar in het bijzonder op hun politieke partijen. Wij moeten in
gedachten houden dat de regering Bouterse/Ameerali eigenlijk bestaat uit politieke partijen, die allen kort voor de verkiezingen moeten zorgen dat zij in het machtscentrum blijven.
John Brewster

error: Kopiëren mag niet!