Gajadien: ‘Sprake van wanbeleid bij de NLS’

Gajadien NLSAsiskumar Gajadien, assembleelid (NF/VHP), geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat er wanbeleid gevoerd wordt bij de Nationale Loterij Suriname (NLS). Als vaste commissielid van het ministerie van Financiën heeft het parlementslid een aantal keren gevraagd naar de financiële verslagen van de NLS, omdat hij klachten krijgt vanuit de samenleving met betrekking tot het financieel beheer bij de NLS. Hij geeft verder aan dat hij recentelijk nog, in december, gevraagd heeft naar de verslagen. Hem is aangegeven dat er de afgelopen jaren geen financiële verslagen zijn gekomen vanuit de NLS. De directeur van financiën heeft de mededeling zelf gedaan aan het parlementslid. De NLS zou conform de wettelijke regelingen jaarlijks een financieel verslag moeten presenteren aan het ministerie van financiën. Als men zich niet houdt aan de wettelijke regelingen, hij doelt hiermee op het ‘s landsbesluit van de NLS, dan zou men het beheer bij de NLS, als het nou de raad van commissarissen is, volgens Gajadien moeten vervangen. Hij geeft aan dat ten tijde van minister Santokhi er regelgeving is gecreëerd voor een Gaming Board.
Invulling geven aan de Gaming Board is het enige dat nog gedaan moet worden. Hij is van mening dat er bij de samenleving niet genoeg vertrouwen is in de NLS, dat zij haar werkzaamheden naar behoren doet, vooral als er geen financieel verslag getoond kan worden. Gajadien is van mening dat de Gaming Board zo snel als mogelijk operationeel moet worden. Er moet een controle-instituut zijn, waar mensen vertrouwen in hebben, om alle kansspelen in het land te controleren.
Desire Hooghart , directeur NLS, heeft tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag 3 januari aangegeven dat hij sinds zijn aantreden als directeur wel zorgt voor de nodige financiële verslaggeving. Hij heeft de stukken gestuurd naar de Clad (Centrale Landsaccountantsdienst) van het ministerie van Financiën. Hierop geeft Gajadien aan dat Hooghart junior al langer dan een jaar directeur is van de NLS en dat Hooghart senior, die thans RvC-lid is van de NLS, al jaren de scepter heeft gezwaaid bij de NLS. ‘Als je nu bezig bent met de financiële verslaggeving, dan ben je rijkelijk laat’, merkt Gajadien op. Hij vindt dat er sprake is van wanbeleid, want de NLS is de afgelopen jaren niet in staat geweest om een financieel verslag te presenteren. ‘Controle is geen daad van vijandschap, maar verantwoording dien je steeds af te leggen anders doe je geen goede job’, vult Gajadien aan. Als de leiding het bedrijf niet in staat is om een goed financieel verslag te presenteren, dan moeten ze naar huis gestuurd worden.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!