Tamsiran: ‘Onderwijsminister accommodeert zwager en familieleden’

1Ministerie van Onderwijs-1Dat het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling nog steeds een heet hangijzer is voor de Pertjajah Luhur (PL), is een feit. Het assembleelid en ondervoorzitter van de PL, Ronny Tamsiran, geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat hij een interview van de minister van onderwijs heeft gevolgd en uit dat interview is niet duidelijk te merken dat de minister vrede wil hebben. In dat interview zou de minister volgens Tamsiran gesteld hebben dat er mensen op bepaalde posten werden geplaatst zonder dat zij in het bezit waren van gedegen papieren. Hij is de mening toegedaan dat de ontheven onderdirecteuren wel degelijk in het bezit zijn van papieren. ‘Als je aangeeft dat je mensen zonder gedegen papieren op plaatsen zet en als je nu je zwager en familieleden accommodeert, dan is dat geen probleem’, merkt de PL-topper kritisch op. Hij geeft aan dat het problematiek rond het desbetreffende ministerie nog niet besproken en gladgestreken is. Hij geeft aan dat ongeacht het feit of de mensen die de minister heeft geplaatst kwalitatief goed zijn, er toch rekening gehouden moet worden met partijen die zitting hebben in de regeercoalitie. Hij merkt op dat hij in een later stadium hierop terug zal komen na afgestemd te hebben met de partijtop.
Minister politieke manieren leren
Op de vraag wat de strategie van de PL zal zijn bij de komende begrotingsbehandeling met betrekking tot het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, geeft Tamsiran aan dat de strategie nog besproken moet worden met de overige vijf leden van de PL die zitting hebben in het parlement. De strategie hangt af van het besluit van de overige leden. Als persoon zou hij de minister toch wat politieke manieren willen leren, merkt hij kritisch op. Hij geeft verder aan dat de voordelen en nadelen overwogen zullen worden om ondersteuning te geven aan dat ministerie. Bij de begrotingsbehandeling zal ook nagegaan worden wat wel of niet op de begroting van het desbetreffende ministerie moet. ‘We willen de minister duidelijk maken dat we ook een stem hebben en dat we ook kunnen nadenken’, merkt hij streng op. Per slot van rekening zijn de zes stemmen van de PL belangrijk om ondersteuning te geven aan dat ministerie.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!