Houtconcessierechten van SRD 1,23 naar SRD 20 per ha

De Algemene Surinaamse Hout Unie (ASHU) heeft uit de pers mogen vernemen dat de houtconcessierechten verhoogd zijn van SRD 1,23 naar SRD 20 per ha per jaar. Daar de sector nergens gekend is over de op handen zijnde verhoging is er enorme ongerustheid onder de leden ontstaan over deze terloopse mededeling van de minister van ROGB, dhr. Steven Relyveld. De ASHU komt dan ook in spoedberaad bijeen om deze kwestie te bespreken. ‘Op basis van de schaarse informatie die ingewonnen kon worden, is er reden tot fundamentele bezorgdheid over deze eenzijdige beslissing van de minister. Aan alle eerdere rekenmodellen van de FAO (Food and Agricultural Organization of the UN) is volkomen voorbijgegaan, terwijl de sector volledig genegeerd is in het voorbereiden van zo een cruciale beslissing die de toekomst van de houtsector regardeert’, meldt de unie.
Na het verkrijgen van de juiste informatie zal de ledenvergadering het probleem bespreken. ‘De genomen actie van de minister wordt zeer betreurd, daar de voorgestelde buitensporige verhoging, die elke bedrijfseconomische grondslag mist, niet op de realiteit lijkt te berusten.’

error: Kopiëren mag niet!