Strategisch Plan visie 2020: AZP transformeren naar AMC-SU!

Het Academische Ziekenhuis (AZP) moet getransformeerd worden naar een Academisch Medisch Centrum voor geheel Suriname; het AMC-SU! Dit is een van de hoofdpunten in het Strategisch Plan van het ziekenhuis, maakte algemeen directeur Antoine Brahim bekend tijdens zijn jaarrede bij de jaarafsluiting. Hij presenteerde ook een visie 2020. ‘Wij zijn een toonaangevend Academisch Medisch Centrum in Suriname en de regio, gefundeerd op klantgerichte diensten vanuit Centers of Excellence, die worden bemand door innovatieve, deskundige en gepassioneerde teams van professionals. Wij onderscheiden ons door toegankelijke en persoonlijke zorg, gesterkt door het vertrouwen van de totale gemeenschap’, luidt een passage van deze visie.
Brahim verwacht dat ze uiterlijk 1 mei 2014 het eerst draftplan indienen bij de Islamic Development Bank (IsDB) voor financiering hiervan. Hij benadrukt dat AZP als een hecht team te werk zal moeten gaan om deze visie te realiseren. ‘Van interieur medewerkster tot dokter; van administratieve medewerker tot specialist; van onze bewakers tot onze managers………. iedereen zal zijn of haar bijdrage moeten leveren. Wij moeten in de tweede helft van het jaar aanvangen met de bouw.’ Twee belangrijke speerpunten bij de transformatie zijn het verder opzetten van Centers of Excellence (CoEx) en decentralisatie van kwaliteitszorg. ‘Wij hebben een aanvang genomen met de (her)structurering en versterking van onze organisatie. Met de organisatie van ons nieuw AMC-SU in gedachten, zijn reeds enkele nieuwe afdelingen opgericht, te weten Patiëntenservice, Zorgtechnologie, Juridische Zaken, en het Onderzoeksinstituut AZP (OI-AZP). Vanaf 1 januari zijn wij gestart met structureel werkoverleg tussen directie en alle afdelingen en disciplines. Op HRM -terrein is een eerste aanzet gegeven voor Performance en Competence Management (PCM)’, geeft Brahim verder aan.
‘De eerste 4-6 maanden van het nieuwe jaar zullen in het teken staan van het opstellen van een pakket van eisen voor het nieuwe ziekenhuis. Tegelijkertijd moeten wij in de eerste helft 2014 beginnen met de renovaties en uitbreidingen van ons beddenhuis, ICU en OK. Overige bouwprojecten waaraan verder zal worden gewerkt in 2014 zijn onder andere Surinam Eye Center (SEC): plan voor modernisering en uitbreiding (gereed 2015), Kindergeneeskunde (fase 1 wordt in januari afgerond en fase 2 in de tweede helft van 2014), uitbreiding Thorax Centrum Paramaribo, TCP (medio 2015), uitbreiding Nationaal Nierdialyse Centrum, NNC (2015); parkeerplaats voor de afdeling Garage en uitbreiding Mortuarium (eerste kwartaal 2014) en diverse andere projecten.’
Brahim legde uit dat het ziekenhuis verder gaat met de versterking van de organisatie en zal in 2014 onder meer de volgende nieuwe afdelingen oprichten: HSEC (Health Safety Environment en Community), Quality, Logistics (al gestart), Patiëntenraad (adviesorgaan), Specialistenraad (adviesorgaan) en Gebouwen en Terreinen. Andere projecten en plannen van 2013 die doorlopen naar 2014 zijn onder andere Opleiding en Training, HRM, ICT, nutsvoorzieningen, wegwerken tekorten met behulp van medewerkers uit Filipijnen, reorganisatie / herstructurering Technische Dienst en noodzakelijke buitenlandse medische missies.
Volgens de meest recente cijfers bedraagt het ziekteverzuim over 2013 5,8% en dat is 23% lager in vergelijking met 2012. De target was 5% voor 2013. ‘Wij hebben de target voor 2014 gesteld op 4,5%.’ Brahim geeft verder aan dat met het oog op het exploitatietekort in 2014 bijzondere aandacht zal worden geschonken aan de inkomsten en uitgaven. ‘Wij blijven ook in 2013 steken op een tekort op onze begroting van rond de 30%. Dat betekent dat ons ziekenhuis in belangrijke mate nog altijd zeer afhankelijk is van de financiële ondersteuning die wij krijgen van de regering. Het is goed om die verder door te lichten en om na te gaan hoe wij onze resultaten kunnen verbeteren. Onze productiviteit moet omhoog, terwijl onze tarieven waar nodig en mogelijk zullen worden aangepast.’

error: Kopiëren mag niet!