Balker: “Self Reliance buit consument uit”

1Self Reliance buit consument uit. Balker Rudy.Aan de hand van klachten uit de samenleving die de Consumentenbond van Suriname bereikt hebben met betrekking tot het betalen van premiebedragen in buitenlandse valuta aan verzekeringsmaatschappij Self Reliance, terwijl dit in feite verboden is, is de bond op onderzoek uitgegaan. Bondsvoorzitter Rudy Balker schrijft dit gedrag van de verzekeringsmaatschappij toe aan een managementprobleem. “Het is gebleken dat Self Reliance de weg van de minste weerstand kiest, door haar financieel probleem simpelweg af te wentelen op de schouders van de Surinaamse consument.” Volgens de Internationale Consumentenorganisatie, waar de consumentenbond lid van is, komt de consument altijd op de eerste plaats. Consumenten moeten niet alleen vrij zijn om keuzes te maken, de bedrijven moeten er ook voor zorgen dat zij een consumentenvriendelijk beleid voeren.
Volgens Balker moet de Centrale Bank van Suriname, die de algehele verantwoordelijkheid heeft om controlewerkzaamheden op verzekeringsmaatschappijen uit te voeren, de verzekeringsmaatschappij onmiddellijk tot orde roepen. ‘De consument mag nooit de dupe worden van een consumentonvriendelijk beleid.’ Hij is van mening dat bij een goed financieel beleid, het bedrijf ook internationaal een policy moet hebben dat gericht is op het genereren van voldoende buitenlandse valuta. Hiermee kunnen koersschommelingen in eigen land goed opgevangen worden. Balker heeft als voorzitter van de Consumentenbond in de tweede week van januari een gesprek met de Centrale Bank van Suriname.
In een eerder bericht in Dagblad Suriname met als kop “Waarom niet gewoon betalen in SRD?” heeft dhr. Antari, manager Fire and Accident Insurance bij Self Reliance, aangegeven waarom in buitenlandse valuta betaald wordt. Hij stelt dat de klachten recent zijn ontstaan, vermoedelijk door een tekort aan buitenlandse valuta o.a. de USD. Hij stelt verder dat het bedrijf niet in strijd handelt met het Prijsaanduidingsbesluit waarin staat dat goederen in SRD aangeduid dienen te worden. Een reisverzekering kan men bijvoorbeeld alleen afsluiten op basis van vreemde valuta. Als reden hiervoor geeft hij aan dat het bedrijf declaraties krijgt vanuit het buitenland. “Alles wat wij aan schade moeten afdekken, wordt ons ook in vreemde valuta doorberekend. Wij vragen niet moedwillig de consument in valuta te betalen. Het gaat er echt om dat alles waar men aanspraak op maakt volgens de polisvoorwaarden, wij zullen moeten betalen in vreemde valuta.” Hij stelde verder dat bij andere verzekeringen, zoals de brandverzekering, ook een groot deel wordt afgedekt in het buitenland. “Wij zijn verzekeraars, maar dekken ons ook in bij andere verzekeringsmaatschappijen, het zogenaamde herverzekeren om de draagkracht te vergroten. Dat is ook in vreemde valuta. Wanneer een klant kiest om een overeenkomst met ons aan te gaan in de vreemde munteenheid, met het oog dat bij schadevergoeding hij ook met diezelfde munteenheid zoals in de overeenkomst opgenomen uitbetaald wordt, dan is het vanzelfsprekend dat de premie ook in die munteenheid betaald zal moeten worden.” De keuze van de munteenheid ligt volgens Antari bij de klant zelf. Het is mogelijk een overeenkomst in SRD aan te gaan, waarbij eventuele vergoedingen dan ook in SRD zullen worden voldaan. Volgens Antari is de Centrale Bank van Suriname hiervan op de hoogte. Bij de verzekeringsmaatschappijen is het zo dat betalingen in vreemde valuta wel gevraagd mogen worden voor diensten met een buitenlandse component.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!