Minister belooft harder optreden bij BBS

1 minister belooft harder op te treden bij de BBS in 2014Op maandag 30 december heeft de Beveiligings- en Bijstanddienst Suriname (BBS) haar jaarafsluiting gehouden. Bij deze gelegenheid, waar de minister van Justitie en Politie ook aanwezig was, werd het nieuwe gebouw ingezegend en werden de jubilarissen gehuldigd. Minister Edward Belfort benadrukte in zijn toespraak dat ook bij de BBS mensen bedankt zullen worden die zich niet houden aan de vastgestelde regels. Hij ging kort in op de 23 politieambtenaren die zijn ontslagen. Hij geeft aan dat nadat de voordrachten tot ontslag zijn behandeld, het aantal zal oplopen naar ongeveer 50. Bij BBS regent het van zaken als onwettig verzuim en het ongeoorloofd verlaten van de post. “Het komende jaar zullen de touwtjes bij de BBS strakker getrokken worden”, herhaalde de minister zijn waarschuwende woorden. “Het kan niet dat een BBS’er in de avonduren slapend op een post wordt aangetroffen.” De minister hekelt het feit dat mensen het niet nauw nemen met de organisatie. Om de dienst zuiver te houden, zal in het komend jaar een aantal ambtenaren ontslagen worden.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!