Waarom niet gewoon betalen in SRD?

Wonen in een land met een eigen munteenheid maar constant betalingen moeten verrichten in een buitenlandse munt. Er heerst wat onvrede over onder de bevolking. Dat men zelfs bij een verzekeringsmaatschappij alleen in vreemde valuta zou kunnen betalen. Dhr. Antari, manager Fire and Accident Insurance bij SelfReliance, probeert uit te leggen waarom. “Laat ik voorop stellen dat deze klachten recent zijn ontstaan. Waarschijnlijk door het tekort aan vreemde valuta zoals USD. Het is wat moeilijker om hieraan te komen. Normaal gesproken hebben wij die klachten niet.”
Op de vraag of het bedrijf niet in strijd handelt met het Prijsaanduidingsbesluit, waarin staat dat goederen in SRD geprijsd dan wel aangeduid dienen te worden, geeft Antari aan dat dat niet het geval is. Hij legt verder uit dat er verschillende verzekeringen zijn. Een reisverzekering kan men bijvoorbeeld alleen afsluiten op basis van vreemde valuta. ”Dat heeft de volgende simpele reden: wij krijgen declaraties vanuit het buitenland. Alles wat wij aan schade moeten afdekken, wordt ons ook in vreemde valuta doorberekend. Wij vragen niet moedwillig de consument in valuta te betalen. Het gaat er echt om dat alles waar men aanspraak op maakt volgens de polisvoorwaarden zijn, wij zullen moeten betalen in vreemde valuta.”
De manager legt verder uit dat bij andere verzekeringen, zoals een brandverzekering, ook een groot deel word afgedekt in het buitenland. “Wij zijn verzekeraars maar dekken ons ook af bij andere verzekeringsmaatschappijen, het zogenaamde herverzekeren om de draagkracht te vergroten. Dat is ook in vreemde valuta. Wanneer een klant kiest, om een overeenkomst met ons aan te gaan in de vreemde munteenheid, met het oog dat bij schadevergoeding zij ook met diezelfde munteenheid zoals in de overeenkomst opgenomen uitbetaald wordt, dan is het vanzelfsprekend dat de premie ook in die munteenheid betaald zal moeten worden.” De keuze van de munteenheid ligt volgens Antari bij de klant zelf. Het is mogelijk een overeenkomst in SRD aan te gaan, waarbij eventuele vergoedingen dan ook in SRD zullen worden voldaan. Volgens Antari is de Centrale Bank van Suriname hiervan op de hoogte. Bij de verzekeringsmaatschappijen is het zo dat betalingen in vreemde valuta wel gevraagd mogen worden voor diensten met een buitenlandse component.
De optie een valuta naar keuze is apart in vergelijking tot andere landen, maar vrij normaal in Suriname. Waarom niet gewoon alles in SRD? En waarom wordt die handeling van het wisselen bij de klant gelegd en niet bij de bank of bij, in dit geval, Self-Reliance zelf? Het begrip van de consument zal er heus wel zijn, maar met het heersende tekort aan vreemde valuta kunnen mensen deze niet krijgen bij de banken, tenzij ze op reis gaan en dat kunnen bewijzen door middel van een ticket. Zou het niet een service zijn naar de klanten toe om die handeling bij ze weg te nemen? Antari beaamt: “Ja, het zou inderdaad wel een service zijn als we dat bij die mensen zouden weghalen, maar wij kunnen dat niet overnemen. Wij zijn geen cambio. Daarnaast, als mensen kiezen voor die overeenkomst in valuta kunnen ze het tussentijds altijd nog wijzigen. Dat is dagelijks gebruik. Nogmaals, die keuze ligt bij de mensen zelf. Ik zou zelf ook kiezen voor een verzekering in valuta. Dat komt door het verleden, denk ik. Mensen hebben meer vertrouwen in een buitenlandse munt dan hun eigen munt. Waarom de bank dat stuk niet op zich neemt, kan ik niet zo goed uitleggen. Daar zou misschien onze financiële man duidelijker antwoord op geven.”
Waardewisselingen van de vreemde valuta kunnen invloed hebben op zo een verzekering. Deze worden echter alleen meegenomen bij extreme verschillen of als het over een lange periode aanhoudt. “In dit geval schrijven we die mensen aan. Die verplichting hebben we niet, maar we doen het en laten de mensen weten dat ze de optie hebben hun polis op te rekken. We hebben elke dag wel mensen die klagen, maar we leggen het uit. Nogmaals, de rekeningen komen binnen in euro’s. Een premie voor een reisverzekering bedraagt ongeveer 90 eurocent per dag. De rekeningen die we soms binnenkrijgen, bedragen tot wel 42.000 euro. En die betalen we ook keihard.”
Antari geeft ook aan dat zelfs verzekeringen die helemaal in SRD zijn, een buitenlands component hebben. Kosten worden ook uitgedrukt in USD voor verzekeringen die binnen de landsgrenzen gelden, en dus een SRD-waarde horen te hebben, om deze reden. “Dat zijn ook kosten die niet worden doorberekend. En dat wil trouwens niet zeggen dat de mensen die in valuta betalen, afdekken voor de mensen die in SRD betalen.” Antari geeft aan begrip te hebben voor de mensen. “We begrijpen ze, weten wat zich voordoet. Het is alleen nu zo dat door het tekort aan vreemde valuta ze er moeilijker aan kunnen komen. Daarom willen mensen nu die keuze hebben in SRD te kunnen betalen. Ik benadruk dat het alleen geldt voor mensen die er dan ook voor kiezen die eventuele vergoeding in SRD te ontvangen. En dat het niet geldt voor buitenlandse reisverzekeringen.”
In het Pijsaanduidingsbesluit staat aangegeven dat de prijzen in Suriname alleen in SRD mogen worden aangegeven. Weliswaar is er een uitzondering gemaakt voor de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM). Thans is niet alleen bij verzekeringsmaatschappijen, maar ook bij autohandelszaken te merken dat de prijzen in USD worden aangegeven. Onder de voormalige minister van Handel en Industrie, Clifford Marica, werd hier hard tegen opgetreden. Het ministerie van Handel en Industrie, de afdeling Economisch Controledienst, was niet bereikbaar voor commentaar of men nog hiertegen optreedt.

error: Kopiëren mag niet!