Nieuwjaarsboodschap De Nieuwe Leeuw

Elk volk kiest haar leiders met de hoop dat zij verandering zullen brengen voor een betere toekomst.
De jaarwisseling is het meest voor de hand liggende moment om een oordeel te vellen over bereikte successen en falen en om voornemens te plannen hoe het in het nieuwe jaar beter te doen en hoe gemaakte fouten te corrigeren. Want wat is er in het nu voorbije jaar van de gemaakte voornemens en gedane beloften alweer terechtgekomen ? Is de zo gepredikte welvaart er gekomen, en de beloofde nieuwe banen, de duizenden betaalbare volkswoningen, de mega-infrastruktuur projekten, de investeringen in de agrarische sektor, de oplossing van het grondenvraagstuk, de uitbanning van de corruptie en vriendjespolitiek, de terugdringing van de misdaad en de etnische gelijkheid ? Om maar slechts enkele te noemen ! Nationaal en Internationaal zijn we geconfronteerd met enorme uitdagingen en bedreigingen zoals: de dalende goudprijs, de instabiliteit van de US-dollar, enorme milieuvraagstukken waaronder zeespiegelrijzing en grootschalige verontreiniging van onze bodem en zoetwaterreserves, grensprobleem met ons buurland en het drugsprobleem. Maar kunnen we ons gesterkt voelen door een “visie” of concreet plan van de regeerverantwoordelijken om daarmee om te gaan ? Voorwaar een niet erg bemoedigende en hoopgevende situatie, vooral omdat er nog minder dan anderhalf jaar nog resten tot de volgende verkiezingen in 2015. Het laatste regeerjaar is helaas namelijk vaak de periode voor populistische acties waardoor de schaarse middelen dan zelden worden besteed aan strukturele zaken. Namens de “De Nieuw Leeuw” DNL, spreek ik dan ook de hoop uit dat in dit nieuwe jaar vooral de vaderlandsliefde en gemeenschapszin zal prevaleren boven enge belangen bij een ieder die op zich heeft genomen zich voor onze welzijn in te zetten en dat alsnog een daadwerkelijke aanvang zal worden gemaakt met het toekennen van het recht aan elke surinamer om zich te mogen inzetten voor de ontwikkeling van ons geliefde land. Wij wensen de totale surinaamse samenleving een succesvol 2015 toe.
Ir.D.K.Mungra
Voorzitter DNL

error: Kopiëren mag niet!