Oppositie tegen procedure behandeling sloten

De oppositie is tegen het besluit van de DNA-leiding om het onderzoek naar de sloten alleen te laten verrichten door de vaste commissie van Financiën. Aanvankelijk was in het college afgesproken dat de vaste commissies van de departementen zich zouden buigen over de 17 sloten. Dit is nu van de baan, verneemt Dagblad Suriname.
DNA-lid Asiskumar Gajadien zegt desgevraagd dat de oppositie niet eens is met dit besluit van de leiding. Gajadien: “Het is meer dan duidelijk dat wanneer de regering voor de 17 begrotingen verschillende wetten indient, dat de sloten ook zeventien wetten moeten zijn, omdat per wet afgesloten wordt en verantwoording dient te worden afgelegd.” Het is volgens het oppositielid dan ook meer dan billijk dat de vaste commissies van de ministeries het vooronderzoek naar de sloten zelf doen om na te gaan of de afsluiting van de begrotingen conform de wettelijke regelingen is geschied.
Gajadien voelt aan dat de coalitie politiek probeert te drijven met deze zaak. De oppositie is er faliekant tegen dat de vaste commissie van Financiën het vooronderzoek alleen doet. Zij zal haar protest weer kenbaar maken op de eerst volgende huishoudelijke vergadering hierover. Volgens het werkschema dat de parlementsleiding is overeengekomen met de fractievoorzitters staat de eerstvolgende vergadering gepland voor de tweede week van januari. Intussen heeft de departementsleiding de DNA-vergaderingen voor dit jaar afgerond, waardoor de behandeling van de sloten pas in 2014 zal aanvangen. De krant verneemt ook dat de vaste commissie Financiën het vooronderzoek, warmee zij al geruime tijd bezig is, niet heeft kunnen afronden om de behandeling voor het eind van dit jaar nog mogelijk te maken.

error: Kopiëren mag niet!