Voortaan geen ‘Euro-Surinamers’ meer

Met de aanname van de Wet Personen van Surinaamse Afkomst (PSA) wordt voorgoed afgerekend met het begrip ‘Euro- Surinamer’. “We hoeven nooit meer te zoeken naar woorden. De mensen hebben nu een status, ze zijn PSA.” Dit stelde de voorzitter van De Nationale Assemblee, Jennifer Geerlings- Simons. De ontwerp wet, een initiatief van de coalitie, werd op vrijdag 20 december met algehele 30 stemmen aangenomen in De Nationale Assemblee. In een eerder gesprek met Dagblad Suriname stelde mevrouw Ruth Wijdenbosch, vicevoorzitter DNA (Nieuw Front/ NPS), dat de wet een goed initiatief is, maar dat de meerwaarde daarvan nog niet werd ingezien. Ze was van mening dat er nog veel meer gedelibereerd moest worden, maar dat de coalitie deze wet wilde doordrukken. Tijdens de laatste debatten zijn de hiaten dan wel de kanttekeningen door zowel de oppositie alsook de coalitie besproken en weggewerkt. Dit maakte het mogelijk dat zowel de oppositie alsook de coalitie zich kon terugvinden in de wet.
“Wij hebben geschiedenis met elkaar geschreven. Dit is meer dan gewoon een reisdocument. Wij hebben ons volk verenigd met Surinamers die over de hele wereld verspreid zijn”, stelde Simons na aanname van de wet. De wet maakt het mogelijk dat Personen van Surinaamse afkomst vrijelijk, met behoud van hun nationaliteit, Suriname mogen binnenkomen. Weliswaar is het zo dat deze mensen geen actief en passief kiesrecht hebben. De wet is geldig voor een ieder die in Suriname geboren is of die tenminste één ouder of twee grootouders van Surinaamse afkomst heeft. Deze wet heeft als doel, dat veel meer mensen van Surinaamse afkomst naar Suriname komen om te helpen aan de opbouw van het land. Met de aanname van deze wet is de DNA gekomen aan het einde van de vergaderingen voor het jaar 2013. In 2014 zal de DNA onder andere van start gaan met de begrotingsbehandeling.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!