Leerling met beperking geslagen door leerkracht

Een leerling van de Monkouschool zou de afgelopen week geslagen zijn door de klassejuf. Zij zou de leerling met een waterfles op diens hoofd hebben geslagen. Het betreft een kind met een verstandelijke beperking. De handeling zou zorg gedragen hebben voor angst en stemmingsstoornis bij de leerling. De Monkouschool is een school voor moeilijk lerende kinderen in het district waar zij speciaal onderwijs genieten. Dagblad Suriname nam contact op met het schoolhoofd, mevrouw Ramsamoedj. Zij had geen enkel commentaar voor de krant. Integendeel was zij zwaar geïrriteerd toen zij vernam dat ‘het nieuws naar buiten is gekomen’. Zij verwees de krant door naar het BSO (Bureau Speciaal Onderwijs).
Dagblad Suriname maakte ook contact met het hoofd van de schoolinspectie van Nickerie, Roy Katisa. Hij deelde mee dat de klassejuf voor twee dagen geschorst was. Door wie zij geschorst is, is voor hem ook een vraagteken. Bij BSO werd aan de krant medegedeeld dat het niet bekend is met het voorval. Er werd verbaasd gereageerd dat het bureau het incident voor de eerste maal vernam. De krant werd doorverwezen naar het schoolhoofd en inspecteur Roy Katisa.
‘Dat bevreemdt mij wel’, reageerde Katisa. Wat de ware toedracht is geweest van de mishandeling, is hem ook niet bekend. Hij legt er de nadruk op dat het een school betreft waar kinderen speciaal onderwijs genieten. ‘Zou het een basisschool zijn, dan zou ik over alle informatie beschikken.’ Echter, het district heeft geen inspectie wat betreft special onderwijs in Nickerie. Katisa zei ook dat de leerling een kind is van het kindertehuis ‘Open Poort.’ Er zijn inmiddels al gesprekken gevoerd met de opvoeder van het kindertehuis.
Dagblad Suriname maakte contact met de directeur van kindertehuis ‘Open Poort’ Gilliano Eli. Hij gaf geen enkel commentaar, integendeel ontkende hij alles. ‘Maakt u contact op met het schoolhoofd.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!