Ruth Wijdenbosch: ‘Geen meerwaarde Wet PSA’

De ontwerpwet houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst (Wet PSA) is dinsdag niet voortgezet in het openbaar. Vandaag staat deze wet weer op agenda. Ruth Wijdenbosch, ondervoorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), geeft in een vraaggesprek met Dagblad Suriname aan dat het goed is dat de relatie met ex-Surinamers of kinderen van mensen van Surinaamse afkomst nader geregeld en vastgelegd wordt. Op deze manier zouden de mensen gemakkelijker naar Suriname kunnen komen. Ze merkt kritisch op dat er “in feite meer gesproken moet worden over deze wet want de oppositie ziet de meerwaarde van deze wet nog niet in”. Er moet gekeken worden naar de juiste relatie en achtergronden van deze wet, de meerwaarde. Ze is de mening toegedaan dat “de coalitie deze wet gewoon wil doordrukken”.
De voorzitter van de DNA, Jenny Simons, daarentegen zegt aan de krant dat de meerwaarde van de wet ligt in het feit dat de wet een status regelt voor de personen van Surinaamse afkomst. De status van PSA kan hierdoor in meerdere wettelijke regelingen gebruikt worden. Deze wet biedt geen passief of actief kiesrecht aan personen van Surinaamse afkomst. Op de vraag waarom de wet geen actief kiesrecht regelt, geeft zij aan dat niets in de conceptwet is opgenomen over actief kiesrecht. Daarmee is geen antwoord gegeven op het waarom. Er wordt geen actief kiesrecht gepromoot in de wet. Ze vindt dat de vreemdelingenwet niet hetzelfde zaken regelt als de ontwerpwet PSA. In de vreemdelingenwet zijn er regels opgenomen voor mensen met een andere nationaliteit. De Wet PSA zal de status regelen van personen van Surinaamse afkomst (die nu een vreemde nationaliteit hebben). Simons geeft aan dat deze mensen dan geen toeristenkaart hoeven aan te schaffen. De wet PSA moet ervoor zorgen dat mensen van Surinaamse afkomst gemakkelijk het land kunnen binnentreden. Verder geeft ze aan dat mensen van Surinaamse afkomst geen recht moeten hebben op een domeingrond. De domeingrondwet zou veranderd moeten worden waarbij buitenlanders geen eigendomsrechten krijgen, maar gebruiksrechten. Ze merkt op dat serieus gekeken moet worden naar wetgeving op het gebied van gronduitgifte. Aangegeven moet worden dat deze wet een initiatiefwet van de DNA is.
Meerwaarde Wet PSA?
Op basis van de vreemdelingenwet krijgen de Nederlanders van Surinaamse komaf een speciale behandeling. Ze hoeven geen werkvergunning te hebben, ze kunnen gelijk in aanmerking komen voor vestiging (permanente verblijfsvergunning) en de aanvraag krijgt een verkorte procedure. Indien de ex-Surinamer nog geen grond mag aanvragen en geen kiesrecht mag uitoefenen is de meerwaarde van deze wet niet duidelijk. Is die wet alleen nodig om ze te ontslaan van de verplichting om een toeristenkaart te kopen?
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!