Militairen gewaardeerd voor jarenlange trouw

1 Militairen gewaardeerd voor jarenlange trouwLeden van het Nationaal Leger werden gisteren gedecoreerd voor hun jarenlange trouwe dienst. Ronny Benschop, plaatsvervangend bevelhebber van het Nationaal Leger, benadrukte het woord ‘trouw’, omdat de werkdruk en sociale omstandigheden hun weerslag hebben op de militairen en hun gezin. Desondanks hebben deze functionarissen trouw aan hun eed zich ten volle ingezet voor land en volk. ‘De uitgereikte medaille moet niet gezien worden als einddoel’, zei de plaatsvervangend bevelhebber aan de gedecoreerden. ‘Het is door uw inzet dat deze eer aan u te beurt is gevallen. Een ieder kan een aantal jaren in dienst zijn, maar het is niet aan een ieder gegeven die waardering te krijgen’, hield Benschop de militairen voor.
De minister van Defensie, Lamure Latour, zei aan de gedecoreerden dat trouw, doorzetting, volharding, loyaliteit en discipline extra worden benadrukt. De 405 militairen die gedecoreerd zijn in de Memre Boekoe Kazerne hebben onafgebroken hun krachten gegeven aan de defensieorganisatie. Een decoratie is een onderscheiding en eerteken. ‘Het ministerie van Defensie is zeer tevreden over u. U heeft gedurende uw dienstperiode uw best gedaan’, zei de minister aan de militairen. ‘Door uw ijver en vermogen neemt het leger de plaats in dat het vandaag heeft.’ Latour beloofde dat hij op een later tijdtip de gedecoreerden ook zal huldigen.
Dagblad Suriname vroeg de minister over de Chetaks-helikopters die door de regering Venetiaan zijn gekocht. Volgens Melvin Linscheer, directeur van het Bureau Nationale Veiligheid, zijn de helikopters te duur en kunnen ze niet over lange afstanden vliegen. Hij gaf verder ook aan dat het leger niet veel aan de helikopters zou hebben. Volgens Latour zou het leger ze wel kunnen gebruiken, maar gaf verder geen uitleg. Over de wet dienstplicht wilde de minister op deze dag ook geen uitspraken doen. Er wordt in deze conceptwet gesproken over ‘de heersende situatie van met name de grensoverschrijdende criminaliteit’. Na aankondiging van de invoering van de dienstplicht in een officiële rede van de president, werd duidelijk dat deze wettelijke plicht bestemd zal zijn voor jongeren die werkeloos door de straten van het land zwieren, zonder opleiding of beroep.
Consuela Raalte

error: Kopiëren mag niet!