Bromfietsers in het verkeer: “We moeten vooral de goede onderscheiden”

Bromfietsers in het verkeerHet wordt alsmaar erger in het verkeer. Dat is over het algemeen het geval en daar kan de verkeersbarometer van getuigen. En toch viel het op. Verkeersongevallen waarbij bromfietsers betrokken waren, is de afgelopen tijd steeds vaker in het nieuws. Enkele recente zijn de 61-jarige bromfietser die omkwam, de duorijder die eveneens het leven liet en de bromfietser die in de goot terecht was gekomen. Dit jaar zijn de 52e , 59e , 65e , 71e en de 72e verkeersdoden allemaal mensen die met de bromfiets deel hadden genomen aan het verkeer. Naast het feit dat die aantallen verkeersdoden al behoorlijk zorgwekkend zijn, is er nog een getal eerder bekendgemaakt in Dagblad Suriname, dat ons aan het denken moet zetten: voor dit jaar hebben reeds 23 bromfietsers vanwege een verkeersongeval het leven gelaten. In een gesprek met inspecteur Glenn Poeder van de afdeling Verkeer van het Korps Politie Suriname, vroeg Dagblad Suriname naar zijn professionele kijk op zaken.
“Er zijn bromfietsers die zich aan de regels houden”
Inspecteur Poeder geeft aan dat er echt wel bromfietsers zijn die op de juiste manier deelnemen aan het verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Die moeten vooral onderscheiden worden. Ook is het niet zo, dat het verkeersongeval altijd veroorzaakt is door de bromfietsers. Uit onderzoek is wel gebleken dat de meeste bromfietsers die wel veroorzaker zijn, meestal de verkeersregels naast zich neerleggen. En de regel die in de praktijk wel het meest overtreden wordt door de bromfietsers, is die van de maximale snelheid, aldus inspecteur Poeder.
Defense Driving
Verkeersdeelnemers die zich niet storen aan de regels, kunnen erg moeilijk ongelukken voorkomen. In dit kader noemde de inspecteur de term ‘defense driving’. Daarmee wordt bedoeld dat je rijgedrag zodanig ingesteld is, dat ongelukken voorkomen worden. Wanneer je de regels niet kent of niet in acht neemt, kun je ook geen inschatting maken van het gevaar dat kan ontstaan. Zo iemand kan dan niet op tijd de juiste maatregelen treffen om een ongeval te voorkomen. Als voorbeeld haalde de inspecteur aan dat er in de wet staat dat je bij nadering van een kruising de voorzorgsmaatregelen dient te treffen als bestuurder, om een ongeval te voorkomen. Ook al bevind jij je op een voorrangsweg. Dit is ook een van de regels die vaker door bromfietsers nagelaten wordt.
Controle
Ook bromfietsers worden gecontroleerd op hun snelheid. Met hetzelfde flitsapparaat dat gebruikt wordt om autobestuurders te controleren, wordt het ook gedaan voor bromfietsers. Ook zij komen bij overschrijden van de maximale snelheid op de bon en moeten dan een geldboete betalen.
Een bromfietscertificaat voor allen
Er was al een poos geleden een voorstel gedaan om bromfietsers te verplichten zichzelf te scholen, alvorens zij deel zouden mogen nemen aan het verkeer. Hierbij zou elke bromfietser een theorie examen moeten maken. Wanneer ze die gehaald zouden hebben, zouden zij een bromfietscertifaat ontvangen. Volgens de inspecteur is dit idee helemaal niet losgelaten. Het voorstel moet in de wet worden opgenomen om van kracht te kunnen zijn en dat is geen proces van enkele dagen. Hij gaf aan dat de implementatie van dit voorstel wel nabij is. Wanneer het precies in werking zal gaan, is vooralsnog niet bekend.
Bescherming van bromfietsers
Niet alle valhelmen beschermen bromfietsers goed. Het zogenaamde deksel valhelmen zijn allang niet bestendig tegen serieuze vallen. In het Rijbesluit van 1957 is aangegeven dat valhelmen moeten behoren tot die welke de minister van Justitie en Politie heeft goedgekeurd. Deze goedkeuring heeft te maken met bepaalde veiligheidsvoorwaarden waaraan zo een helm moet voldoen. Verder zijn nog algemene vereisten gedaan waaraan een valhelm moet voldoen. Enkele hiervan zijn dat het goed moet passen en dat het door een kinband bevestigd moet worden. Als de helm een gezichtsscherm heeft, is ook nog bepaald dat het scherm van helder glas moet zijn. Kwalitatief slechte valhelmen beschermen een bestuurder onvoldoende bij een aanrijding en kan leiden tot fatale ongelukken.
De meningen over het rijgedrag van verkeersdeelnemers zullen verdeeld zijn onder de samenleving. Het is echter aan ons rijgedrag om het verkeer te verbeteren. Vele van de alledaagse verkeersongevallen kunnen voorkomen worden als de regels in acht worden genomen. Vooral met de feestdagen is extra voorzichtigheid en zorgvuldigheid aan te raden.

error: Kopiëren mag niet!